Hans Halle-Knutzen er ny salgs- og markedsdirektør i AquaGen

Hans Halle-Knutzen er fra 1. juni 2019 ansatt som direktør for salg og marked i AquaGen. Han vil få ansvaret for å videreutvikle selskapets sterke globale markedsposisjon.

Hans Halle-Knutzen.

Halle-Knutzen har fagbrev i akvakultur, en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), samt en master i økonomi fra Queensland University of Technology / Stockholms Universitet.  

Han begynte sin karriere hos Hydrotech AS som røkter, før han etter hvert tok over driftsansvaret for et oppdrettsanlegg. Deretter gikk veien til eiendomsmegling og EiendomsMegler 1, og videre til en stilling som lokal banksjef i SpareBank 1 SMN i 2006. Fra 2013, og fram til nå har han vært salgs- og markedsdirektør i BioMar. Han har med andre ord bred erfaring fra lederstillinger i både oppdretts- og banknæringen.

Han vil være en del av ledergruppen til AquaGen, og ha kontor på Pirsenteret i Trondheim. AquaGen ser frem til å få en erfaren markedsmann inn i en av selskapets nøkkelposisjoner.