Ny kvalitetssjef i AquaGen

Anja Elise Hanssen er fra 1. november 2019 ansatt som kvalitetssjef i AquaGen. Hun vil ha en sentral rolle i firmaets videreutvikling av arbeidsprosesser som skal sikre kvalitet, effektivitet og sikkerhet til det beste for AquaGens produkter, kunder og ansatte.

Anja Elise Hanssen.

 

Anja har bachelor- og mastergrad fra NTNU i henholdsvis biologi og Marine Coastal Development.

Anja startet i AquaGen i 2015, som driftsoperatør ved oppstarten av anlegget i Steigen. I 2016 fikk hun stillingen som kvalitetskoordinator i Steigen, der hun samtidig jobbet en del i produksjonen. I 2018 gikk hun over til stillingen som produksjonskoordinator for sjøbasert stamfisk. Hun fikk samtidig rollen som prosesskoordinator for sjøbasert stamfisk og har der blant annet bidratt med prosedyre- og prosessutvikling.

Vi ser fram til å ha Anja med i en sentral rolle i det videre forbedringsarbeidet basert på AquaGens kjerneverdier «Sammen om oppgaven» og «Forpliktet til kvalitet». ​