Sikkerhetstiltak i forbindelse med Korona-virus

Nr. 1 / Mars 2020

 

AquaGen har innført tiltak for å sikre daglig drift og hindre spredning av Covid-19 (Korona-viruset). Disse interne sikkerhetstiltakene skal sørge for at produksjonen i våre anlegg går som normalt og at rogn blir levert som planlagt.

Illustrasjon av Korona-viruset. Foto: Adobe Stock.

Forsyningsevne

AquaGen har ikke per i dag identifisert forhold som ventes å påvirke forsyningsevnen til våre kunder. Vi har iverksatt ulike tiltak for å hindre smitte mellom personer og å sikre at vår produksjon og leveringsevne opprettholdes som normalt både på kort og lang sikt:

  • Inndeling av driftskritisk personell i separate arbeidsgrupper ved de ulike produksjonsavdelingene
  • Møte- og reiseforbud mellom arbeidslag og anlegg
  • Generelle reiserestriksjoner for alle ansatte
  • Ingen adgang for besøkende med mindre det er nødvendig for driften
  • Strenge hygienevaner som forebygger smitte
  • Varsel ved mistanke om sykdom

Ved rognleveranser

For å redusere risiko for smitte mellom personer ved rognleveranser gjelder følgende:

  • Ingen fysisk kontakt mellom transportør og mottaker
  • Rognkasser plasseres på anvist sted utenfor kundens produksjonslokale
  • Ekstra fokus på håndhygiene og bruk av engangshansker ved håndtering av emballasje og rogn

Vi har satt beredskap på overordnet nivå i AquaGen, og har driftskontinuitet som særskilt fokus. Ved eventuelle endringer i forsyningssituasjonen, vil vi så raskt som mulig varsle våre kunder.

Ved ønske om ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med din ordinære kontaktperson i AquaGen.