Kvalitetskoordinator Steigen

AquaGen AS er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk startmateriale til den globale akvakulturnæringen. Gjennom en markedsorientert forskning og utvikling har AquaGen oppnådd en ledende posisjon som leverandør av befruktet rogn av atlantisk laks og regnbueørret.  Selskapet har også aktivitet innenfor andre akvakulturarter som rognkjeks og coho-laks.

AquaGen har hovedkontor i Trondheim, forskningsavdelinger i Trondheim og Ås, og produksjonsanlegg i Heim, Tingvoll, Nesset, Ørsta og Steigen kommune. Virksomhetene i Skottland og Chile håndteres henholdsvis gjennom datterselskapene AquaGen Scotland Ltd, AquaGen Chile SA og Blue Genomics Chile SA.

AquaGen-konsernet har over 300 ansatte og en årsomsetning på omkring 900 MNOK.

 

Til vårt produksjonsanlegg i Steigen søker vi kvalitetskoordinator:  

 Hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Støtte driftsleder, slik at anlegg driftes i henhold til lover og regler, og i tråd med AquaGens kvalitetssystem
 • Lede kvalitetsarbeidet ved land- og sjøanlegget i samarbeid med driftsleder
 • Oppfølging av bedriftens kvalitets- og sertifiseringssystem, inkludert å følge opp avviksbehandling, prosedyrearbeid og risikostyring
 • Være en del av AquaGens revisjonsteam, og delta som aktiv part under interne og eksterne revisjoner
 • Være en del av AquaGens kvalitetsforum
 • Stillingen vil være nært knyttet til drift og vil derfor inneha noen produksjonsrelaterte oppgaver, herunder drift av stamfisk og rognproduksjon

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Erfaring fra kvalitetsarbeid innen havbruk
 • Relevant utdanning, gjerne på høyskole-/universitetsnivå
 • Gode data- og språkkunnskaper (norsk og engelsk)
 • Handlekraftig, engasjert og løsningsorientert
 • Evne til å arbeide målrettet både selvstendig og i team

Vi tilbyr:

 • Et sterkt fagmiljø med fokus på innovasjon og verdiskapning
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Attraktive betingelser
 • Et års vikariat, med mulighet for forlengelse

For mer informasjon, kontakt driftsleder Raymond Helgå.

Telefon 952 39 387, e-post: [email protected]

Søknad sendes til [email protected] innen 31.01.2021