Vi restrukturerer rognproduksjonen vår i Norge

 

AquaGen har i dag rognproduksjon ved flere anlegg i Norge. De to viktigste anleggene ligger i Steigen og Heim kommuner. Fra og med 2021 kommer også Grieg Erfjord inn som en produsent av AquaGen-rogn, og bidrar med en styrking av det landsdekkende produksjon- og distribusjonsnettverket.  I løpet av 2022 kommer i tillegg det nye landbaserte anlegget Profunda inn som en fullverdig rognprodusent.

 

Landanlegget på Tingvoll tas ut av produksjon i 2022

Som et resultat av at to nye stamfisk- og rognproduksjonsanlegg kommer i full drift henholdsvis i Suldal og Ørsta kommune vil det for en periode være en overkapasitet i rognproduksjonen vår. Landanlegget i Tingvoll kommune er den minste rognprodusenten i AquaGen-systemet og vil derfor bli tatt ut av produksjon i løpet av første halvår 2022. Driften kan bli gjenopptatt dersom det blir behov for en kapasitetsøkning i fremtiden og anlegget vil derfor beholdes i AquaGens eie.

 

AquaGen vil fortsatt ha drift på sine sjølokaliteter i Tingvoll kommune.

 

 

 

Pressekontakt

Nina Santi

Administrerende direktør

[email protected]