Forretningsorientert controller

 

Finansteamet søker nå etter en forretningsorientert controller som skal jobbe i skjæringspunktet mellom finans og forretning i AquaGen. Som controller er ditt oppdrag å  avlegge regnskap og rapportere for både morselskapet AquaGen AS og for konsernet. Du får mulighet til å jobbe med team gjennom hele den fininnstilte verdikjeden vår – fra avansert genetikk til praktisk oppdrett av stamfisk og produksjon av kvalitetsrogn fra produksjonsanleggene våre over hele verden. Som en del av finansavdelingen til morselskapet vil du også samarbeide med våre datterselskaper og samarbeidende selskaper. Hos oss blir du en del av et kompetent og utviklingsorientert finansteam, og får jobbe i et spennende og solid konsern i sterk utvikling.

 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil blant annet være

 • delta i regnskapsavslutnings- og rapporteringsprosessen for morselskapet og konsernet
 • økonomisk oppfølging og støtte til produksjonsavdelingene
 • gjennomføre analyser og identifisere økonomiske forbedringsområder i produksjonen
 • å utarbeide og rapportere budsjetter for tildelte ansvarsområder
 • forbedre og effektivisere prosesser for finansteamet i kvalitetssystemet
 • delta i prosjekter

 

Vi ser etter deg med

 • BSC/MSC i økonomi/regnskap og revisjon
 • erfaring fra regnskap, revisjon eller fra tilsvarende stilling
 • god regnskaps- og økonomiforståelse
 • digital kompetanse (ERP, Excel, Powerpoint og gjerne andre verktøy)
 • evne til å formidle komplekse økonomiske problemstillinger på en enkel måte
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • kjennskap til akvakultur er en fordel men ikke et krav

 

Personlige egenskaper

 • strukturert og analytisk
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å ha flere baller i luften samtidig
 • godt humør og positiv innstilling

 

Vi tilbyr

 • en spennende og variert stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • mulighet til å jobbe tett på forretningsdriften
 • et positivt og tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • jobb i en fremtidsrettet næring i vekst

 

Arbeidssted :Trondheim

Controller rapporterer til CFO

Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Søknad kan sendes til [email protected]