Innovasjon

DNA-helix-200x300AquaGen driver høy aktivitet innenfor forskning og utvikling. For å kunne utvikle avlsmaterialet, ser vi det som grunnleggende å kunne kontrollere og implementre nye egenskaper som tilfredstiller økende krav til en kostnadseffektiv og dyrevennlig produksjon av sjømat. Denne aktiviteten kan karakteriseres som motoren i selskapet og er helt avgjørende for å være i front av utviklingen.

Forskningsaktiviteten som blir drevet baserer seg på et et utstrakt samarbeid med nasjonale- og internasjonale forskningsinstitusjoner.