AquaGen ROGNINFO

AquaGen informerer jevnlig om status i produksjonen av lakse- og regnbueørretrogn ved utgivelse av AquaGen ROGNINFO.

Rogna som leveres er et resultat av avl og genetikk, men også produksjonen av stamfisk som har startet 3-4 år i forveien. I løpet av denne perioden blir stamfisken driftet slik at kundene får levert rogn på avtalt tidspunkt, til riktig kvalitet og mengde.

Du kan få tilsendt AquaGen ROGNINFO og/eller AquaGen KUNNSKAPSBREV ved å skrive inn din e-postadresse i feltet til høyre på denne siden. De siste utgitte numrene av AquaGen ROGNINFO er presentert nedenfor og kan leses ved å trykke på lenkene.

Rogninfologo

 

Utgave Innhold
1 / September 2014: Sesongens første rogn er produsert
3 / Desember 2013: Redusert ukurans og godt klekkeresultat for tidligrogn 2013
2 / September 2013: Rekordtidlig start av ny rognsesong
1 / 2013: Stabil kvalitet og godt klekkeresultat for tidligrogn 2012
3 / 2012: Sesongens første rogn er klar for utsendelse
2 / 2012: Mistanke om PD hos AquaGen Hemne
1 / 2012: Tidlig strykestart i AquaGen
3 / 2011: God kvalitet og høyt klekkeresultat for tildligrogn 2011
2 / 2011: Rognsesongen 2011-2012 er godt i gang
1 / 2011: God rognkvalitet for tidligrogn 2010
4 / 2010: Den første lakserogna er sendt ut til klekkeriene
3 / 2010: Rognsesongen 2010-2011 er i gang
2 / 2010: Tidllig bestilling bidrar til bedre produksjonsplanlegging og høyere leveringssikkerhet
1 / 2010: Historisk høy rognkvalitet gjennom hele sesongen
6 / 2009: Meget god rognkvaliet i inneværende sesong
Tidligrogn har mange fordeler
5 / 2009: Fortsatt gode resultater fra rognproduksjonen
Stor etterspørsel etter gentestet lakserogn
SMS-beskjeder om rognleveransene
4 / 2009: Tidlig strykestart for stamfisken i AquaGen
Tiltak for fleksibel og forutsigbar levering av rogn
3 / 2009: Stamfisken til tidligrogna 2009 er ilandsatt
Biosikkerhet
Oppsummering av mottakskontroll av rogn i 2008/2009 i Norge
2 / 2009: Bedre kapasitetsutnyttelse = økt kostnadseffektivitet
Produksjonsforløp av laks
1 / 2009: Mottakskontroller og klekkeresultater på lakserogn
Lav rognproduksjon av regnbueørret
4 / 2008: Rognleveringen er godt i gang
BKD hos AquaGen Hemne
3 / 2008: Rognsesongen er i gang
Oppsummering av rognsesongen 2007/2008
2 / 2008: Døgngrader er ikke et absolutt begrep
Prestasjonsmåling
Lang leveringssesong
1 / 2008: Tilbakemelding fra startfôringen
Oppdatering av mottakskontroller og klekkeresultater
Produksjon av regnbueørretrogn