AquaGen sender ut informasjon om produkter og ny kunnskap knyttet til avl, genetikk, helse, stamfisk- og rognproduksjon ved utgivelse av AquaGen KUNNSKAPSBREV.

Du kan få tilsendt AquaGen KUNNSKAPSBREV og AquaGen ROGNINFO ved påmelding nederst på denne siden. De siste utgitte numrene av AquaGen KUNNSKAPSBREV er presentert nedenfor og kan leses ved å trykke på lenkene.

Kunnskapsbrevlogo

QTL-rogn – dokumentert IPN-beskyttelse fra første dag

Nr. 1 / 2010
Høsten 2009 lanserte Aqua Gen lakserogn selektert ved hjelp av en genmarkør for økt IPN-resistens. I løpet av rognsesongen 2009/2010 ble det levert nærmere 50 millioner av denne rogntypen. Resultater fra kontrollerte labforsøk og tilbakemeldinger fra oppdretterne viser at lakseyngelen presterer i tråd med forventningene og så langt gir en meget høy beskyttelse mot IPN.

Først i verden på gentestet lakserogn

Nr. 2 / 2009
Nye metoder innen lakseavl og rognproduksjon vil bli tatt i bruk ved årets produksjon av Aqua Gen rogn. Som verdens første avlsselskap innen akvakultur vil det bli benyttet såkalte genmarkører for å velge ut stamfisk som gir avkom med forutsigbar høy motstandsevne mot virussykdommen IPN. Dette markerer en ny æra i avlsarbeidet, og vil bidra til økt kostnadseffektivitet og bedre dyrevelferd i oppdrettsnæringen.

Første seleksjon for IPN-resistens hos regnbueørret

Nr. 1 / 2009
Øyerogn av regnbueørret fra Aqua Gen levert i 2009 er den første generasjonen hvor foreldrene er utvalgt basert på stor motstandskraft mot IPN. Å benytte avl som tiltak for å redusere omfanget av sykdommen er helt nytt innenfor kommersielle avlsprogrammer.

God rognkvalitet i 2007/2008

Nr. 2 / 2008
Aqua Gen har i sesongen 2007/2008 gjennomført en omfattende kvalitetskontroll ved levering av lakserogn. Undersøkelsen omfattet perioden fra rognmottak og frem til 4 uker etter starfòringens begynnelse. Generelt viste resultatene et lavt innslag av ukurant rogn og høy overlevelse gjennom hele perioden. Tilbakemeldingene på tilvekst etter starfòringen har også vært svært positive.

Avl for IPN-resistens gir mindre PD-dødelighet

Nr. 1 / 2008
Ulike forskningsresultater tyder på at avl for IPN-resistens gir en økning i den generelle motstandskraften for flere infeksjonssykdommer enn IPN. Dette har Aqua Gen registrert i et feltforsøk hvor laks fra IPN-sterke familier hadde lavere dødelighet ved utbrudd av gjellebetennelse og PD enn IPN-svake familier.

Nye egenskaper og verktøy i Aqua Gens avlsprogram

Nr. 3 / 2007
Et hvert avlsprogram bør ha fokus på å maksimere den genetiske framgangen. I siste generasjon av atlantisk laks har Aqua Gen gjort flere nye forbedringer i avlsarbeidet. Disse forbedringene fører til en årlig økning i den genetiske fremgangen på mer enn 33 %, og vil gi et genetisk materiale med mindre årlig variasjon til kundene.

Hvordan leve med IPN-viruset?

Nr. 2 / 2007
Den defensive holdningen i overskriften gjenspeiler at IPN-viruset ikke lar seg utrydde fra norsk oppdrettsnæring. Dette viruset er noe av det mest hardføre som finnes, og det har utviklet finurlige strategier for å sikre sin egen formering i fisken. Men næringen og oppdretterne kan gjøre mye for å forebygge og redusere skadevirkningene av viruset.

Ny teknologi for kvalitetssortering av befruktet rogn tatt i bruk

Nr. 1 / 2007
En nyutviklet maskin vil bruke én time på å gjøre den jobben som et menneske nå bruker 30 timer på å få gjort. Kvaliteten i det maskinelle arbeidet er vesentlig bedre enn i det manuelle, og operatørene vil bli spart for belastende arbeidsprosesser. Dette er resultatet av ny teknologi som Aqua Gen nå tar i bruk for kvalitetssortering av laks- og ørretrogn.

Ny metode for seleksjon av robust laks

Nr. 1 / 2006
I den nye ”Driftsforskriften” for fiskeoppdrett står det at avlsarbeidet skal legge vekt på å få fram en frisk og robust fisk. Både økonomisk for oppdretterne og ut fra dyreetiske hensyn er det viktig å redusere svinn og dødelighet blant fisken. Laksens historie som husdyr er kort; det er ikke mange laksegenerasjoner siden forfedrene til dagens oppdrettsfisk ble fanget inn. På denne korte tiden har en oppnådd en økende produksjonsintensitet i næringa som også vil stille økte krav til fiskens tilpasningsevne. Hvordan er det mulig å leve opp til ”Driftsforskriftens” krav om å avle fram en robust fisk?

Aqua Gen AS – en sentral aktør innen havbruksrelatert forskning og utvikling

Nr. 7 / 2005
Aqua Gen forvalter det som kan kalles arvesølvet til norsk havbruksnæring: populasjoner av atlantisk laks og regnbueørret som er blitt foredlet gjennom systematisk avl siden midten av 1970-tallet. Det forskningsmessige grunnlaget for dette ble lagt av AKVAFORSK, og er blitt videreført av Aqua Gen AS, i samarbeid med AKVAFORSK og andre forskningsinstitusjoner. Å forvalte denne arven forplikter. Aqua Gen legger ned store ressurser innen forskning og utvikling for å sikre fremtidig verdiskaping gjennom avlsarbeidet.