AquaGen sender ut informasjon om produkter og ny kunnskap knyttet til avl, genetikk, helse, stamfisk- og rognproduksjon ved utgivelse av AquaGen KUNNSKAPSBREV.

Du kan få tilsendt AquaGen KUNNSKAPSBREV og AquaGen ROGNINFO ved påmelding nederst på denne siden. De siste utgitte numrene av AquaGen KUNNSKAPSBREV er presentert nedenfor og kan leses ved å trykke på lenkene.

Kunnskapsbrevlogo

Optimal rognkvalitet – grunnlaget for en god start på en ny laksegenerasjon

Nr. 6 / 2005
I motsetning til produksjonsdyr innen landbruk, skjer salg og distribusjon av laksegenetikk i stor grad direkte til sluttprodusent i form av ”foster”. Som betegnelsen indikerer er øyerogn i realiteten langt utviklede ”laksefoster”, hvor livskraften spesielt i tidlig fase vil være påvirket av hvordan foreldrene (stamfisken) er behandlet under ”svangerskapet”, samt hvilke forhold som tilbys under fosterutviklingen.

Seleksjon for øket sykdomsresistens gir resultater

Nr. 5 / 2005
Aqua Gen har implementert og videreutviklet pionerarbeidet som Trygve Gjedrem og hans medarbeidere i AKVAFORSK la det forskningsmessige grunnlaget for tidlig på 1990-tallet. Omkring 1995 gjorde Aqua Gen de første utvalg for øket resistens mot ILA og furunkulose. I 1997 startet vi innledende forsøk med IPN, og den første seleksjonen ble foretatt i 2001.

Helsekontroll av stamfisk og rogn – tiltak for å hindre eggassosiert smitte

Nr. 4 / 2005
For Aqua Gen har forebyggende fiskehelse alltid vært en integrert del av avlsarbeid og rognproduksjon. Med vår sentrale posisjon i verdikjeden, og som den største leverandør av ”såkorn” til oppdrettsnæringen, hviler det et spesielt ansvar på Aqua Gen. Et av hovedmålene i vårt forebyggende fiskehelseprogram er å eliminere risikoen for eggassosiert smitte.

Avlsarbeid og stamfiskseleksjon regnbueørret

Nr. 2 / 2005
Regnbueørreten stammer opprinnelig fra stillehavskysten av Nord-Amerika. I Norge startet avlsarbeidet på regnbueørret i 1972 ved AKVAFORSK. Aqua Gen overtok dette avlsarbeidet fra 1985. Aqua Gen ørret rogn blir i hovedsak brukt til å produsere stor ørret. Viktigste kvalitetsmål er i først rekke at ørreten skal ha en helt blank skinnfarge, at den skal være dyp mørk rød i kjøttet og ha en relativ slank form som vist på bildet til høyre.

Avlsarbeid og stamfiskseleksjon laks

Nr. 1 / 2005
I Aqua Gens familiebaserte avslarbeid velges det ut fisk fra de beste familiene som foreldre til neste generasjon. Utvelgelsen av de beste familiene skjer på grunnlag av måling og registrering av en rekke egenskaper gjennom hele livssyklusen. Totalt 10 egenskaper blir vektlagt i Aqua Gens avlsarbeid (Tabell 1). Ved å benytte informasjon fra søsken i en familie og deres slektninger kan man skille genetikk og miljø og beregne et genetisk potensial (avlsverdi) for hver familie. Fisk fra familiene med størst genetisk potensial blir valgt ut til foreldre for neste generasjon. Slik sikrer man genetisk fremgang for de egenskapene man selekterer for.