AquaGen informerer jevnlig om status i produksjonen av lakse- og regnbueørretrogn ved utgivelse av AquaGen ROGNINFO.

Rogna som leveres er et resultat av avl og genetikk, men også produksjonen av stamfisk som har startet 3-4 år i forveien. I løpet av denne perioden blir stamfisken driftet slik at kundene får levert rogn på avtalt tidspunkt, til riktig kvalitet og mengde.

Du kan få tilsendt AquaGen ROGNINFO og AquaGen KUNNSKAPSBREV ved påmelding nederst på denne siden. De siste utgitte numrene av AquaGen ROGNINFO er presentert nedenfor og kan leses ved å trykke på lenkene.

Rogninfologo

Sikkerhetstiltak i forbindelse med Korona-virus

Nr. 1 / Mars 2020
AquaGen har innført tiltak for å sikre daglig drift og hindre spredning av Covid-19 (Korona-viruset). Disse interne sikkerhetstiltakene skal sørge for at produksjonen i våre anlegg går som normalt og at rogn blir levert som planlagt.

Historisk tidlig levering av regnbueørretrogn

Nr. 1 / Desember 2019
Sesongens første regnbueørretrogn fra AquaGen-stammen ble levert til Hofseth Aqua i Tafjord 19. november 2019, to måneder tidligere enn normalt. Med tilgang på denne tidligrogna, kan smolten sjøsettes om våren, få god vekst gjennom sommeren og slaktes påfølgende vår etter 10 måneder i sjø.

Kvalitetsrogn 365 dager i året

Nr. 1 / Juni 2018
AquaGen har økt sin produksjonskapasitet og fleksibilitet og kan nå tilby sertifisert lakserogn med avansert genetikk hele året. Dette gjelder også produktkombinasjonen GEN-innOva® GAIN og QTL-innOva® RED, som grunnet kapasitetsmangel ikke kunne dekke etterspørselen i tredje kvartal i 2017.

Avl for luseresistens virker

Nr. 3 / Desember 2017
En nylig avsluttet studie viser nær halvering av lusepåslaget ved bruk av andre generasjon genomisk seleksjon for luseresistens. Dette er tredje gang AquaGens avlsstrategi for luseresistens blir verifisert under kontrollerte lusesmitteforsøk av laks, og bekrefter at avl for luseresistens gir en betydelig reduksjon i lusepåslaget.

Lakserognsesongen 2017/2018 er i gang

Nr. 2 / September 2017
Stryking og befruktning av lakserogn for levering fra midten av oktober, ble satt i gang 31. august 2017. Dette er rogn fra de første sjøoppdrettede stamfiskene i sesongen 2017/2018, og gir et godt grunnlag for produksjon av en robust og rasktvoksende 0-årssmolt.

Millioner av GAIN-fisk klar til å prestere i sjø

Nr. 1 / August 2017
De første genomisk selekterte laksene med oppdrettshistoriens største fremgang på luseresistens, håndteringstoleranse og vekst er klar for sjøsetting fra høsten 2017.

Lanserer regnbueørretrogn med økt flavobakterioseresistens

Nr. 4 / Desember 2016
AquaGen har identifisert to genetiske markører (QTLer) med signifikant korrelasjon til flavobakterioseresistens. Markørene vil bli brukt i produksjonen av regnbueørretrogn i Norge, Storbritannia og Chile fra begynnelsen av 2017.

En ny laksegenerasjon er på vei

Nr. 3 / August 2016
De første sjøoppdrettede stamfiskene som danner opphavet til en ny generasjon med lakserogn er strøket hos AquaGen. Denne generasjonen er bedre tilpasset dagens utfordringer i næringen og rogna er klar for levering i begynnelsen av oktober 2016.

Ny bruk av ultralydteknologi sikrer tilgang på AquaGen rogn hele året

Nr. 2 / Juli 2016
Ulike produksjonsmetoder for stamfisk gjør at AquaGen nå kan levere rogn hele året etter kundens ønske og behov. Dette gir økt fleksibilitet og kostnadseffektivitet i settefiskproduksjonen. Stamfisk produsert i sjøvann dekker rognleveringer fra oktober til juli, og landbasert produksjon gir leveranser fra juli til oktober.

Ny æra for avlsmessig fremgang på livskraftige- og lønnsomme egenskaper

Nr. 1 / Juni 2016
Høsten 2016 vil AquaGen levere lakserogn som er valgt ut ved bruk av tre ulike seleksjonsmetoder; familie-, QTL- og genomisk seleksjon samtidig. Dette produktet er kalt GEN-innOva® GAIN og gir i tillegg til virusbeskyttelse, ekstra fremgang på luse- og AGD-resistens, håndteringstoleranse og veksthastighet.