AquaGen informerer jevnlig om status i produksjonen av lakse- og regnbueørretrogn ved utgivelse av AquaGen ROGNINFO.

Rogna som leveres er et resultat av avl og genetikk, men også produksjonen av stamfisk som har startet 3-4 år i forveien. I løpet av denne perioden blir stamfisken driftet slik at kundene får levert rogn på avtalt tidspunkt, til riktig kvalitet og mengde.

Du kan få tilsendt AquaGen ROGNINFO og AquaGen KUNNSKAPSBREV ved påmelding nederst på denne siden. De siste utgitte numrene av AquaGen ROGNINFO er presentert nedenfor og kan leses ved å trykke på lenkene.

Rogninfologo

Første tidligrogn levert til Finnmark

Nr. 5 / Oktober 2015
Den første lakserogna i 2015/2016-sesongen ble levert til Laksefjord AS i Finnmark fredag, 16. oktober 2015. Dette er det tidligste rogninnlegget i AquaGens historie og markerer starten på helårsleveranser av lakserogn.

Startskudd for helårsproduksjon av AquaGen lakserogn

Nr. 4 / August 2015
Ny ultralydteknologi sikrer eggproduksjon året rundt. Startskuddet for denne satsningen skjedde ved strykingen av årets første sjøproduserte stamfisk onsdag, 19. august ved vårt anlegg på Hemne.

Gjennombrudd på luseresistens fra AquaGen

Nr. 3 / August 2015
AquaGen har funnet en QTL for lusemottakelighet. Ved å teste og selektere bort stamfisk som har denne luse-QTLen, vil det kunne leveres rogn hvor den mest lusedisponerte fisken er fjernet fra populasjonen.

Sterk og jevn filetfarge

Nr. 2b / Juli 2015
Mange oppdrettsaktører melder om at det har blitt vanskeligere å oppnå tilfredsstillende fargenivå i laksefileten. AquaGen har dokumentert at bruk av tre farge-QTL’er øker opptaket og reduserer nedbrytningen av astaxanthin i tarmen. Dette resulterer i en sterkere filetfarge og mindre fargevariasjon mellom fisk innenfor samme gruppe.

Bedre hjertehelse gir mer robust laks

Nr. 2a / Juli 2015
Hjertesykdommen CMS har de siste fire årene hatt en økning i antall registrerte tilfeller i norsk oppdrettsnæring. AquaGen har basert på naturlige CMS-utbrudd og smittebelastning i laboratoriet funnet og verifisert en sterk genmarkør (QTL) som gir beskyttelse mot CMS.

Plommesekkyngel, regnbueørret

Verdens første QTL for IPN-resistens hos regnbueørret

Nr. 1 / Januar 2015
Tirsdag, 27. januar 2015 ble den første regnbueørretrogna som er selektert for IPN-resistens ved bruk av en nyutviklet genmarkør (QTL) levert til oppdrettsnæringen i Norge. Dette er første gang i verden at denne teknologien blir benyttet i oppdrett av regnbueørret.

Påvisning av ILA-virus hos ekstern produsent av AquaGen-rogn

Nr. 2 / Desember 2014
I forbindelse med rutinemessig overvåking av stamfisk- og rognproduksjon, er det påvist ILA-virus hos 12 av 100 analyserte stamlaks ved Lerøy Aakvik rogn og stamfisk AS, avdeling Hønsvikgulen. Viruset er påvist ved PCR-analyse og det er ingen dødelighet eller tegn til sykdom på fisken.

Sesongens første rogn er produsert

Nr.1 / September 2014
Onsdag, 3. september 2014 ble de første stamfiskene for rognsesongen 2014/2015 strøket ved AquaGen Tingvoll. Dette skjer omtrent på samme tidspunktet som i fjor og gir levering av tidligrogn i siste halvdel av oktober (uke 43-44). Årets stamfisk er generelt litt større enn i fjor og det har vært lav dødelighet og god helsetilstand på stamfisken frem til stryking.

Redusert ukurans og godt klekkeresultat for tidligrogn 2013

Nr. 3 / Desember 2013
I tidligrognperioden fra uke 43 til 50, 2013 har AquaGen levert 83 millioner lakserogn til det norske markedet. Det er i denne perioden foretatt 29 mottakskontroller som totalt omfatter 64 millioner rognkorn.

Rekordtidlig start av ny rognsesong

Nr. 2 / September 2013
Ved vår avdeling på Tingvoll ble den første stamfisken strøket onsdag 4. september, noe som er historisk tidlig. Vi ligger derfor godt an til å kunne levere store volumer allerede fra uke 43-44 i 2013. For mange oppdrettere er det viktig med et tidlig rogninnlegg for å få frem en høstsmolt av god kvalitet og med riktig størrelse.