AquaGen informerer jevnlig om status i produksjonen av lakse- og regnbueørretrogn ved utgivelse av AquaGen ROGNINFO.

Rogna som leveres er et resultat av avl og genetikk, men også produksjonen av stamfisk som har startet 3-4 år i forveien. I løpet av denne perioden blir stamfisken driftet slik at kundene får levert rogn på avtalt tidspunkt, til riktig kvalitet og mengde.

Du kan få tilsendt AquaGen ROGNINFO og AquaGen KUNNSKAPSBREV ved påmelding nederst på denne siden. De siste utgitte numrene av AquaGen ROGNINFO er presentert nedenfor og kan leses ved å trykke på lenkene.

Rogninfologo

Meget god rognkvalitet i inneværende sesong

Nr. 6 / Desember 2009
Rognleveringen for rognsesongen 2009/2010 har pågått i 6 uker. Siden starten i uke 44 har vi totalt levert 95,7 millioner rogn til det norske markedet og foretatt mottakskontroller på 64 % av denne rognmengden.

Fortsatt gode resultater fra rognproduksjonen

Nr. 5 / Oktober 2009
Rundt 90 millioner tidligrogn som skal leveres i uke 44 – 50 er nå produsert og lagt til innkubering ved Aqua Gen Hemne og Tingvoll. Den høye befruktningsprosenten som ble rapportert på de første partiene er opprettholdt også ved testing 120 døgngrader etter befruktning. Grunnet den store stamfisken er også rognutbyttet per hunnfisk meget tilfredsstillende.

Tidlig strykestart for stamfisken i Aqua Gen

Nr. 4 / September 2009
Den første stamfisken i Aqua Gen-systemet ble strøket 9. september 2009. Dette er det tidligste tidspunktet for oppstart av stryking noen gang i Aqua Gens historie. Første leveranse av tidligrogn blir dermed også forskjøvet frem i tid til uke 43-44.

Stamfisken til tidligrogna 2009 er i landsatt

Nr. 3 / Juni 2009
Siste sortering av stamfisk som skal produsere tidlig lakserogn til førstkommende sesong 2009/2010 er gjennomført. Stamfisken både på Aqua Gen Hemne og Tingvoll er satt på land for å kunne styres frem til stryking i midten av september.

Bedre kapasitetsutnyttelse = økt kostnadseffektivitet

Nr. 2 / Mars 2009
Aqua Gen har tatt i bruk en ny oppgradert produksjonsavdeling for å kunne holde rogn og yngel på ulike vanntemperaturer. På denne måten kan vi styre tidspunkt for levering av rogn eller startfôringsklar yngel som er skreddersydd for det enkelte anleggs produksjonsforhold. Rogn kan leveres ut hele juni og startfôringsklar yngel helt frem til september 2009.

Mottakskontroller og klekkeresultater på lakserogn

Nr. 1 / Januar 2009
I tidsrommet uke 46, 2008 til uke 4, 2009 har vi utført 37 mottakskontroller ved levering av lakserogn til kunder i Norge. Dette representerer kontroll av 77 % av totalt 94,8 millioner rogn levert så langt.

Rognsesongen er i gang

Nr. 3 / 2008
Rognsesongen 08/09 blir innledet denne uken med stryking ved to av våre stamfiskstasjoner. Dette innebærer at rognleveransene ut til klekkeriene vil starte som planlagt i uke 44-45.

Prestasjonsmåling

Nr. 2 / 2008
Fra alle rognleveranser ønsker vi å samle inn data om klekkesuksess, plommesekk- og startfòringsfase. På denne måten får vi kunnskap om materialets prestasjoner under ulike forhold og hvilke faktorer som har betydning for overlevelse, vekst og kvalitet.

Døgngrader er ikke et absolutt begrep

Nr. 1 / 2008
Tidspunkt for klekking av lakserogn blir ofte beregnet å inntreffe 500 døgngrader etter befruktning. Dette gjelder hvis rogna har ligget på 6-8 °C hele tiden.

Lang leveringssesong

2008
Siste strykedag for produksjon av seinrogn var hos Aqua Gen Tingvoll, 11. februar 2008. Denne rogna skal leveres i slutten av mai 2008, og dette tidspunktet representerer en forlengelse av sesongen med ca en måned i forhold til i fjor.