Laksen vår viser høy overlevelse også mot ny variant av IPN

IPN (infeksiøs pankreasnekrose) er en kjent virussykdom hos laks og regnbueørret som for noen tiår siden forårsaket store tap for norsk oppdrettsnæring. Utbrudd av IPN skjer særlig hos yngel i settefiskfasen, og i en periode etter smoltutsett.   Hos atlantisk laks er det stor variasjon […]

Bredt avlsmål

AquaGen driver et storskala avlsprogram med systematiske måling av 22 egenskaper på atlantisk laks og 12 egenskaper på regnbueørret. Ved å måle og holde kontroll med mange viktige egenskaper, får […]

Avlsmessig fremgang

Hvilken betydning har avlsarbeidet hatt for økningen i produktiviteten i oppdrettsnæringen? Fra 1970-tallet til 2010-tallet har den genetiske fremgangen medvirket til: En reduksjon i produksjonstiden i ferskvann (rogn – smolt) […]

Avl på norsk oppdrettslaks og regnbueørret

Avlsprogrammene som ble startet på laks og regnbueørret på 1970-tallet har spilt en avgjørende rolle for suksessen til norsk oppdrettsnæring. Fremsynte pionerer startet verdens første avlsprogram på disse oppdrettsartene, og […]