Bredt avlsmål

AquaGen driver et storskala avlsprogram med systematiske måling av 22 egenskaper på atlantisk laks og 12 egenskaper på regnbueørret. Ved å måle og holde kontroll med mange viktige egenskaper, får […]

Avlsmessig fremgang

Hvilken betydning har avlsarbeidet hatt for økningen i produktiviteten i oppdrettsnæringen? Fra 1970-tallet til 2010-tallet har den genetiske fremgangen medvirket til: En reduksjon i produksjonstiden i ferskvann (rogn – smolt) […]

Avl på norsk oppdrettslaks og regnbueørret

Avlsprogrammene som ble startet på laks og regnbueørret på 1970-tallet har spilt en avgjørende rolle for suksessen til norsk oppdrettsnæring. Fremsynte pionerer startet verdens første avlsprogram på disse oppdrettsartene, og […]