Plommesekkyngel, regnbueørret

Verdens første QTL for IPN-resistens hos regnbueørret

Nr. 1 / Januar 2015
Tirsdag, 27. januar 2015 ble den første regnbueørretrogna som er selektert for IPN-resistens ved bruk av en nyutviklet genmarkør (QTL) levert til oppdrettsnæringen i Norge. Dette er første gang i verden at denne teknologien blir benyttet i oppdrett av regnbueørret.

Påvisning av ILA-virus hos ekstern produsent av AquaGen-rogn

Nr. 2 / Desember 2014
I forbindelse med rutinemessig overvåking av stamfisk- og rognproduksjon, er det påvist ILA-virus hos 12 av 100 analyserte stamlaks ved Lerøy Aakvik rogn og stamfisk AS, avdeling Hønsvikgulen. Viruset er påvist ved PCR-analyse og det er ingen dødelighet eller tegn til sykdom på fisken.

AquaGen er partner i forskningssenteret Foods of Norway

I knivskarp konkurranse med 56 andre søkere ble NMBU og Foods of Norway valgt ut som nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon – SFI, da Forskningsrådet offentliggjorde 17 nye SFIer. AquaGen er en av 15 industrielle partnere ved senteret, som skal forske frem fremtidens fôrløsninger.

Ny forsker i AquaGen

Vibeke Emilsen (31) er ansatt som forsker i AquaGen fra 1.10.2014. Hun vil arbeide med validering av nye QTL-produkter og følge dem videre opp under feltforhold. Hun vil også ha særskilt ansvar for forskningsformidling av resultater fra avlsarbeid og FoU-prosjekter.

Chiles oppdrettsnæring ga innovasjonspris til AquaGen

Prisen ble delt mellom to AquaGen-selskaper i Chile. Blue Genomics Chile ble tildelt prisen for utvikling av teknologi for en genomisk plattform i lakseavl og AquaGen Chile for deres evne til å implementere og kommersialisere teknologien i nye produkter som har blitt lansert i det chilenske markedet.

Sesongens første rogn er produsert

Nr.1 / September 2014
Onsdag, 3. september 2014 ble de første stamfiskene for rognsesongen 2014/2015 strøket ved AquaGen Tingvoll. Dette skjer omtrent på samme tidspunktet som i fjor og gir levering av tidligrogn i siste halvdel av oktober (uke 43-44). Årets stamfisk er generelt litt større enn i fjor og det har vært lav dødelighet og god helsetilstand på stamfisken frem til stryking.

Har identifisert genet og mekanismen bak IPN-resistens

Gjennom et samarbeidsprosjekt med nasjonale- og internasjonale forskningsinstitusjoner har AquaGen identifisert de nøyaktige posisjonene for genet som koder for IPN-resistens hos laks. I dette genet er det funnet to mutasjoner som hindrer IPN-viruset fra å infisere laksens celler.

DNA-basert sporing for lakseoppdrett

Nr. 1 / Mai 2014
Rømming av oppdrettslaks er en uønsket hendelse som har negative konsekvenser for oppdretterens økonomi og kan føre til genetiske påvirkninger på ville bestander. Med økt fokus på en bærekraftig næring gjennom hele verdikjeden, er innføring av sporingssystemer en viktig del av strategien for å dokumentere opphavet til oppdrettslaks, og samtidig ansvarliggjøre lakseprodusenten.

Nordnorske oppdrettere starter DNA-sporing av oppdrettslaks

De tre store nordnorske oppdretterne, Cermaq, Nordlaks og Nova Sea vil i samarbeid med AquaGen og CIGENE ved Norges universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU) starte DNA-sporing av oppdrettslaks.