Innovasjonspris for gentest i avl

Aqua Gen ble tildelt North Atlantic Seafood Forums innovasjonspris under en konferanse som ble arrangert i Oslo, 1.-3. mars 2011. Prisen ble gitt for implementeringen av gentesten for IPN-resistens brukt i lakseavl i oppdrettsnæringen.

Reorganisering i avdelingen for Genetikk og Teknologi

Fra 1. februar 2011 vil den tidligere avdelingen for Genetikk og Teknologi deles i to selvstendige avdelinger, henholdsvis Forskning og Utvikling (FoU) og Avl og Genetikk (AoG).

DELTA G er døpt

25. november 2010 ble oppdrettskatamaranen DELTA G døpt. Dette er den andre arbeidsbåten av denne typen som Aqua Gen har anskaffet. Båten er spesialkonstruert for arbeidsoperasjonene som utføres i avlsarbeidet og stamfiskproduksjonen på sjølokalitetene på Tingvoll.

45 000 laks har rømt fra Aqua Gen Tingvoll

I midten av oktober 2010 ble det rapportert om fiske av store mengder oppdrettslaks i Sunndalsfjorden. Denne opplysningen førte til at Aqua Gen sjekket sine merder flere ganger uten å finne hull i nøtene. Nærmere undersøkelser har imidlertid sannsynliggjort at laksen stammer fra en av Aqua Gen sine merder på Tingvoll.

Ny miljøvennlig transportkasse for rogn

I løpet av inneværende sesong vil Aqua Gen introdusere en ny rognkasse for transport av rogn. Den gamle kassen var utviklet i en tid da antall rogn per leveranse var på et langt lavere nivå enn i dag. Den nye kassen tilfredsstiller en rekke nye ønsker og krav fra transportører og kunder.

QTL-rogn løser oppdrettsnæringens IPN-problemer

Høsten 2009 lanserte Aqua Gen lakserogn fra stamfisk som var utvalgt basert på bruk av en genmarkør for IPN-resistens. Nærmere 50 millioner av denne rogntypen, kaldt QTL-rogn ble levert til norske kunder i løpet av rognsesongen 2009/2010. Resultater fra labforsøk og tilbakemeldinger fra oppretterne viser at lakseyngelen så langt er svært godt beskyttet mot IPN.

Ny administrerende direktør i Aqua Gen Chile

Patrick Dempster (49) er ansatt som ny administrerende direktør i Aqua Gen Chile. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i AKVA group Canada & North America, og vil tiltre […]