Nye egenskaper og verktøy i Aqua Gens avlsprogram

Nr. 3 / 2007
Et hvert avlsprogram bør ha fokus på å maksimere den genetiske framgangen. I siste generasjon av atlantisk laks har Aqua Gen gjort flere nye forbedringer i avlsarbeidet. Disse forbedringene fører til en årlig økning i den genetiske fremgangen på mer enn 33 %, og vil gi et genetisk materiale med mindre årlig variasjon til kundene.

Hvordan leve med IPN-viruset?

Nr. 2 / 2007
Den defensive holdningen i overskriften gjenspeiler at IPN-viruset ikke lar seg utrydde fra norsk oppdrettsnæring. Dette viruset er noe av det mest hardføre som finnes, og det har utviklet finurlige strategier for å sikre sin egen formering i fisken. Men næringen og oppdretterne kan gjøre mye for å forebygge og redusere skadevirkningene av viruset.

Ny teknologi for kvalitetssortering av befruktet rogn tatt i bruk

Nr. 1 / 2007
En nyutviklet maskin vil bruke én time på å gjøre den jobben som et menneske nå bruker 30 timer på å få gjort. Kvaliteten i det maskinelle arbeidet er vesentlig bedre enn i det manuelle, og operatørene vil bli spart for belastende arbeidsprosesser. Dette er resultatet av ny teknologi som Aqua Gen nå tar i bruk for kvalitetssortering av laks- og ørretrogn.

Ny metode for seleksjon av robust laks

Nr. 1 / 2006
I den nye ”Driftsforskriften” for fiskeoppdrett står det at avlsarbeidet skal legge vekt på å få fram en frisk og robust fisk. Både økonomisk for oppdretterne og ut fra dyreetiske hensyn er det viktig å redusere svinn og dødelighet blant fisken. Laksens historie som husdyr er kort; det er ikke mange laksegenerasjoner siden forfedrene til dagens oppdrettsfisk ble fanget inn. På denne korte tiden har en oppnådd en økende produksjonsintensitet i næringa som også vil stille økte krav til fiskens tilpasningsevne. Hvordan er det mulig å leve opp til ”Driftsforskriftens” krav om å avle fram en robust fisk?

Aqua Gen AS – en sentral aktør innen havbruksrelatert forskning og utvikling

Nr. 7 / 2005
Aqua Gen forvalter det som kan kalles arvesølvet til norsk havbruksnæring: populasjoner av atlantisk laks og regnbueørret som er blitt foredlet gjennom systematisk avl siden midten av 1970-tallet. Det forskningsmessige grunnlaget for dette ble lagt av AKVAFORSK, og er blitt videreført av Aqua Gen AS, i samarbeid med AKVAFORSK og andre forskningsinstitusjoner. Å forvalte denne arven forplikter. Aqua Gen legger ned store ressurser innen forskning og utvikling for å sikre fremtidig verdiskaping gjennom avlsarbeidet.

Optimal rognkvalitet – grunnlaget for en god start på en ny laksegenerasjon

Nr. 6 / 2005
I motsetning til produksjonsdyr innen landbruk, skjer salg og distribusjon av laksegenetikk i stor grad direkte til sluttprodusent i form av ”foster”. Som betegnelsen indikerer er øyerogn i realiteten langt utviklede ”laksefoster”, hvor livskraften spesielt i tidlig fase vil være påvirket av hvordan foreldrene (stamfisken) er behandlet under ”svangerskapet”, samt hvilke forhold som tilbys under fosterutviklingen.

Seleksjon for øket sykdomsresistens gir resultater

Nr. 5 / 2005
Aqua Gen har implementert og videreutviklet pionerarbeidet som Trygve Gjedrem og hans medarbeidere i AKVAFORSK la det forskningsmessige grunnlaget for tidlig på 1990-tallet. Omkring 1995 gjorde Aqua Gen de første utvalg for øket resistens mot ILA og furunkulose. I 1997 startet vi innledende forsøk med IPN, og den første seleksjonen ble foretatt i 2001.

Helsekontroll av stamfisk og rogn – tiltak for å hindre eggassosiert smitte

Nr. 4 / 2005
For Aqua Gen har forebyggende fiskehelse alltid vært en integrert del av avlsarbeid og rognproduksjon. Med vår sentrale posisjon i verdikjeden, og som den største leverandør av ”såkorn” til oppdrettsnæringen, hviler det et spesielt ansvar på Aqua Gen. Et av hovedmålene i vårt forebyggende fiskehelseprogram er å eliminere risikoen for eggassosiert smitte.

Avlsarbeid og stamfiskseleksjon regnbueørret

Nr. 2 / 2005
Regnbueørreten stammer opprinnelig fra stillehavskysten av Nord-Amerika. I Norge startet avlsarbeidet på regnbueørret i 1972 ved AKVAFORSK. Aqua Gen overtok dette avlsarbeidet fra 1985. Aqua Gen ørret rogn blir i hovedsak brukt til å produsere stor ørret. Viktigste kvalitetsmål er i først rekke at ørreten skal ha en helt blank skinnfarge, at den skal være dyp mørk rød i kjøttet og ha en relativ slank form som vist på bildet til høyre.