AquaGen Skottland offisielt åpnet

Den 31. oktober 2017, ble AquaGen Scotland Ltd, som er lokalisert ved Stirling University Innovation Park, åpnet. Inviterte kunder og samarbeidspartnere deltok i åpningsseremonien og et seminar ved Stirling Court Hotel dagen etter.

Anders Fjellheim ny produksjonsdirektør i AquaGen

Anders Fjellheim er ansatt som ny produksjonsdirektør i AquaGen fra 15. oktober 2017. Han vil få ansvaret for all produksjon av laks og ørret gjennom hele verdikjeden fra rogn til stamfisk i AquaGen.

Cermaq går for GAIN

Lørdag, 16. september 2017 mottok Cermaq avdeling Veggfjell 550 000 smolt fra sitt nye settefiskanlegg på Forsan i Steigen. Smolten er utstyrt med GEN-innOva® GAIN genetikk, som er resultatet av AquaGens målrettede avl for luseresistens og ekstra god tilvekst.

AquaGen kjøper 51 % av AquaSearch ova

AquaGen AS har inngått en avtale om å kjøpe 51 % av aksjene i det danskbaserte avlsselskapet AquaSearch ova ApS, en av verdens ledende leverandører av genetikk til porsjonsørretmarkedet.

AquaGen styrker forskningen i kampen mot lakselus

Tim Martin Knutsen er ansatt som forsker i AquaGen fra 1. august 2017. Han vil i første omgang jobbe med utvikling av en robust og lusespisende rognkjeks, men senere også avlsmessig fremgang for egenskaper hos andre oppdrettsarter.

ILA-mistanke hos AquaGen Tingvoll

Det er påvist en virulent variant av ILA-viruset på stamfisk fra lokaliteten Merraberget i Tingvoll, tilhørende avlsselskapet AquaGen.

Når Morgenbladet og Harvest manipulerer fakta

Utvikling av samfunn og næringsliv er avhengig av ny kunnskap som er faktabasert og sann. Når aktører innen media og forskning går sammen og publiserer usannheter og manipulerte fakta, burde alle varsellamper blinke.

Ny sterk QTL for SRS-resistens i coho vil bidra til nedgang i antibiotikabruk i Chile

Et samarbeid mellom forskere i Chile og Norge, ledet av Blue Genomics Chile, har resultert i et gjennombrudd i avl for SRS-resistens hos coho laks. Oppdagelsen av en sterk QTL for SRS-resistens er allerede implementert i AquaGen Chiles rognproduksjon, og det forventes en levering av 13 millioner resistent coho-rogn i 2017.