Nyansettelse i AquaGen

Lisbeth Ingebrigtsen er fra 1. september 2016 ansatt som Teknisk salgssjef syd. Hun vil ha ansvar for oppfølging av eksisterende og nye kunder på Vestlandet.

En ny laksegenerasjon er på vei

De første sjøoppdrettede stamfiskene som danner opphavet til en ny generasjon med lakserogn er strøket hos AquaGen. Denne generasjonen er bedre tilpasset dagens utfordringer i næringen og rogna er klar for levering i begynnelsen av oktober 2016.

Ny bruk av ultralydteknologi sikrer tilgang på AquaGen rogn hele året

Ulike produksjonsmetoder for stamfisk gjør at AquaGen nå kan levere rogn hele året etter kundens ønske og behov. Dette gir økt fleksibilitet og kostnadseffektivitet i settefiskproduksjonen. Stamfisk produsert i sjøvann dekker rognleveringer fra oktober til juli, og landbasert produksjon gir leveranser fra juli til oktober.

Ny æra for avlsmessig fremgang på livskraftige- og lønnsomme egenskaper

Høsten 2016 vil AquaGen levere lakserogn som er valgt ut ved bruk av tre ulike seleksjonsmetoder; familie-, QTL- og genomisk seleksjon samtidig. Dette produktet er kalt GEN-innOva GAIN og gir i tillegg til virusbeskyttelse, ekstra fremgang på luse- og AGD-resistens, håndteringstoleranse og veksthastighet.

Kunnskap om laksens genom gir effektiv avl og bedre villaksforvaltning

18. april 2016 publiserte det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet Nature resultater fra et seks års langt forskningsarbeid med å analysere den Atlantiske laksens arvemateriale. Sekvensieringen av laksens genom har allerede-, og vil få stor betydning for fremgangen på viktige egenskaper hos oppdrettslaks. Kunnskapen får også en sentral rolle i forvaltningen og bevaring av villaksen.

Sporing og kontroll i alle ledd

Innlegg av 2,6 millioner AquaGen lakserogn, onsdag, 16. mars 2016 markerte starten på smoltproduksjonen ved Cermaqs splitter nye settefiskanlegg på Forsan i Steigen.

Starter avlsprogram på rognkjeks

Namdal Rensefisk og AquaGen har i dag inngått en samarbeidsavtale om etablering og drifting av et avlsprogram på rognkjeks.

Santi ny administrerende direktør i AquaGen

Nina Santi er ansatt som ny administrerende direktør i AquaGen. Hun kommer fra stillingen som teknisk direktør i selskapet og vil tiltre stillingen 10. januar 2016.

Genet for kjønnsmodning er funnet hos laks

Funnet av genet som styrer kjønnsmodning hos hunnlaks og hannlaks gir nye effektive metoder for å kontrollere kjønnsmodning hos oppdrettslaks. Samtidig vil den nye kunnskapen være av stor betydning innen forvaltningen av ville laksestammer.

Første rognleveranse fra Nordnorsk Stamfisk

Den aller første lakserogna produsert av AquaGen ved Nordnorsk Stamfisk (NST) i Steigen ble levert til Smolten AS på Innhavet onsdag, 11. november 2015.