Ny seniorforsker i AquaGen

Trina F. Galloway er ansatt som seniorforsker i AquaGen fra 16. januar 2017. Hun vil jobbe med utvikling av nye produkter og prosesser, samt fremme innovasjon og implementering av forskningsresultater i AquaGens stamfisk- og rognproduksjon.

Lanserer regnbueørretrogn med økt flavobakterioseresistens

AquaGen har identifisert to genetiske markører (QTLer) med signifikant korrelasjon til flavobakterioseresistens. Markørene vil bli brukt i produksjonen av regnbueørretrogn i Norge, Storbritannia og Chile fra begynnelsen av 2017.

Ny forskningssjef i AquaGen

Thomas Moen er ansatt som ny forskningssjef i AquaGen fra 1. november 2016. Han vil ha ansvaret for å videreføre selskapets sterke satsning på forskning og utvikling innen avlsarbeid, produksjonsmetoder og produktsortiment.

Nordnorsk Stamfisk dobler kapasiteten

Ett år etter at daværende fiskeriminister Elisabeth Aspaker åpnet Nordnorsk Stamfisk (NST) 16. september 2015, vedtok styret i NST å iverksette byggetrinn 2. Dette vil medføre en dobling av rognproduksjonen på anlegget som driftes av AquaGen.

Nyansettelse i AquaGen

Lisbeth Ingebrigtsen er fra 1. september 2016 ansatt som Teknisk salgssjef syd. Hun vil ha ansvar for oppfølging av eksisterende og nye kunder på Vestlandet.

En ny laksegenerasjon er på vei

De første sjøoppdrettede stamfiskene som danner opphavet til en ny generasjon med lakserogn er strøket hos AquaGen. Denne generasjonen er bedre tilpasset dagens utfordringer i næringen og rogna er klar for levering i begynnelsen av oktober 2016.

Ny bruk av ultralydteknologi sikrer tilgang på AquaGen rogn hele året

Ulike produksjonsmetoder for stamfisk gjør at AquaGen nå kan levere rogn hele året etter kundens ønske og behov. Dette gir økt fleksibilitet og kostnadseffektivitet i settefiskproduksjonen. Stamfisk produsert i sjøvann dekker rognleveringer fra oktober til juli, og landbasert produksjon gir leveranser fra juli til oktober.

Ny æra for avlsmessig fremgang på livskraftige- og lønnsomme egenskaper

Høsten 2016 vil AquaGen levere lakserogn som er valgt ut ved bruk av tre ulike seleksjonsmetoder; familie-, QTL- og genomisk seleksjon samtidig. Dette produktet er kalt GEN-innOva GAIN og gir i tillegg til virusbeskyttelse, ekstra fremgang på luse- og AGD-resistens, håndteringstoleranse og veksthastighet.

Kunnskap om laksens genom gir effektiv avl og bedre villaksforvaltning

18. april 2016 publiserte det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet Nature resultater fra et seks års langt forskningsarbeid med å analysere den Atlantiske laksens arvemateriale. Sekvensieringen av laksens genom har allerede-, og vil få stor betydning for fremgangen på viktige egenskaper hos oppdrettslaks. Kunnskapen får også en sentral rolle i forvaltningen og bevaring av villaksen.

Sporing og kontroll i alle ledd

Innlegg av 2,6 millioner AquaGen lakserogn, onsdag, 16. mars 2016 markerte starten på smoltproduksjonen ved Cermaqs splitter nye settefiskanlegg på Forsan i Steigen.