Starter avlsprogram på rognkjeks

Namdal Rensefisk og AquaGen har i dag inngått en samarbeidsavtale om etablering og drifting av et avlsprogram på rognkjeks.

Santi ny administrerende direktør i AquaGen

Nina Santi er ansatt som ny administrerende direktør i AquaGen. Hun kommer fra stillingen som teknisk direktør i selskapet og vil tiltre stillingen 10. januar 2016.

Genet for kjønnsmodning er funnet hos laks

Funnet av genet som styrer kjønnsmodning hos hunnlaks og hannlaks gir nye effektive metoder for å kontrollere kjønnsmodning hos oppdrettslaks. Samtidig vil den nye kunnskapen være av stor betydning innen forvaltningen av ville laksestammer.

Første rognleveranse fra Nordnorsk Stamfisk

Den aller første lakserogna produsert av AquaGen ved Nordnorsk Stamfisk (NST) i Steigen ble levert til Smolten AS på Innhavet onsdag, 11. november 2015.

Storsatsing på stamfisk- og rognproduksjon i nord

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker åpner nytt senter for lakseavl og rognproduksjon i Steigen, onsdag 16. september 2015. Anlegget til AquaGen AS og Nordnorsk Stamfisk AS (NST) har en prislapp på 160 millioner kroner og bidrar til å sikre fremtidig verdiskapning fra lakseoppdrett i Nord-Norge. I 2014 ble det produsert laks og ørret for 15 milliarder i landsdelen.

Torkjel Bruheim (51)

Ny fiskehelsesjef i AquaGen

Torkjel Bruheim (51) er fra 1. april 2015 ansatt som fiskehelsesjef i AquaGen AS. Han vil få ansvaret for selskapets fiskehelsearbeid som innebærer å sørge for god helsekontroll, fiskevelferd og biosikkerhet gjennom hele produksjonssyklusen fra oppdrett av stamfisk til levering av rogn.

Nye resultater på AGD, IPN og CMS presenteres på Frisk Fisk

Fiskens genetikk får en stadig større betydning for fiskehelse og fiskevelferd i oppdrettsnæringen. AquaGen har vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi i avlsarbeidet, og de siste fem årene er det gjort en stor innsats for å kartlegge hvilke sykdommer som er godt egnet for resistensavl.

45 millioner oppdrettslaks er sporbar

For første gang har norske oppdrettere tatt i bruk DNA-sporing. Totalt 45 millioner av årets rogn levert fra AquaGen til selskapene Cermaq, Måsøval, Nordlaks og Nova Sea deltar i sporingssystemet som vil gi et sikkert og hurtig svar på om rømt oppdrettslaks tilhører deres anlegg.

AquaGen er partner i forskningssenteret Foods of Norway

I knivskarp konkurranse med 56 andre søkere ble NMBU og Foods of Norway valgt ut som nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon – SFI, da Forskningsrådet offentliggjorde 17 nye SFIer. AquaGen er en av 15 industrielle partnere ved senteret, som skal forske frem fremtidens fôrløsninger.