45 millioner oppdrettslaks er sporbar

For første gang har norske oppdrettere tatt i bruk DNA-sporing. Totalt 45 millioner av årets rogn levert fra AquaGen til selskapene Cermaq, Måsøval, Nordlaks og Nova Sea deltar i sporingssystemet som vil gi et sikkert og hurtig svar på om rømt oppdrettslaks tilhører deres anlegg.

AquaGen er partner i forskningssenteret Foods of Norway

I knivskarp konkurranse med 56 andre søkere ble NMBU og Foods of Norway valgt ut som nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon – SFI, da Forskningsrådet offentliggjorde 17 nye SFIer. AquaGen er en av 15 industrielle partnere ved senteret, som skal forske frem fremtidens fôrløsninger.

Ny forsker i AquaGen

Vibeke Emilsen (31) er ansatt som forsker i AquaGen fra 1.10.2014. Hun vil arbeide med validering av nye QTL-produkter og følge dem videre opp under feltforhold. Hun vil også ha særskilt ansvar for forskningsformidling av resultater fra avlsarbeid og FoU-prosjekter.

Chiles oppdrettsnæring ga innovasjonspris til AquaGen

Prisen ble delt mellom to AquaGen-selskaper i Chile. Blue Genomics Chile ble tildelt prisen for utvikling av teknologi for en genomisk plattform i lakseavl og AquaGen Chile for deres evne til å implementere og kommersialisere teknologien i nye produkter som har blitt lansert i det chilenske markedet.

Har identifisert genet og mekanismen bak IPN-resistens

Gjennom et samarbeidsprosjekt med nasjonale- og internasjonale forskningsinstitusjoner har AquaGen identifisert de nøyaktige posisjonene for genet som koder for IPN-resistens hos laks. I dette genet er det funnet to mutasjoner som hindrer IPN-viruset fra å infisere laksens celler.

Nordnorske oppdrettere starter DNA-sporing av oppdrettslaks

De tre store nordnorske oppdretterne, Cermaq, Nordlaks og Nova Sea vil i samarbeid med AquaGen og CIGENE ved Norges universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU) starte DNA-sporing av oppdrettslaks.

Ny seniorforsker i AquaGen

Jacob Seilø Torgersen (43) er fra 1. juni 2013 ansatt som seniorforsker i AquaGen. Han skal jobbe med forskningsprosjektene Aqua Genome og Blue Genomics Chile, som har som hovedmål å finne genenes betydning for variasjoner i viktige egenskaper hos laks, torsk og ørret.

Foredrag fra AquaGens fagseminar under Aqua Nor 2013

AquaGen arrangerte et fagseminar under Aqua Nor, 14. august 2013. Felterfaringer med QTL-innOva-produktene, produktnyheter, bidrag for mer bærekraftig lakseproduksjon og hvordan næringen kan vokse ble presentert på seminaret.

Analyserer 900 000 genmarkører fra laks samtidig

AquaGen har i samarbeid med CIGENE og Affymetrix utviklet og tatt i bruk et nytt verktøy som analyserer mer enn 900 000 genmarkører per prøve fra laks. Dette er verdens største genmarkørsett for fisk og er et stort sprang fra det tidligere brukte settet på 6000 genmarkører.