Storsatsing på stamfisk- og rognproduksjon i nord

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker åpner nytt senter for lakseavl og rognproduksjon i Steigen, onsdag 16. september 2015. Anlegget til AquaGen AS og Nordnorsk Stamfisk AS (NST) har en prislapp på 160 millioner kroner og bidrar til å sikre fremtidig verdiskapning fra lakseoppdrett i Nord-Norge. I 2014 ble det produsert laks og ørret for 15 milliarder i landsdelen.

Torkjel Bruheim (51)

Ny fiskehelsesjef i AquaGen

Torkjel Bruheim (51) er fra 1. april 2015 ansatt som fiskehelsesjef i AquaGen AS. Han vil få ansvaret for selskapets fiskehelsearbeid som innebærer å sørge for god helsekontroll, fiskevelferd og biosikkerhet gjennom hele produksjonssyklusen fra oppdrett av stamfisk til levering av rogn.

Nye resultater på AGD, IPN og CMS presenteres på Frisk Fisk

Fiskens genetikk får en stadig større betydning for fiskehelse og fiskevelferd i oppdrettsnæringen. AquaGen har vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi i avlsarbeidet, og de siste fem årene er det gjort en stor innsats for å kartlegge hvilke sykdommer som er godt egnet for resistensavl.

45 millioner oppdrettslaks er sporbar

For første gang har norske oppdrettere tatt i bruk DNA-sporing. Totalt 45 millioner av årets rogn levert fra AquaGen til selskapene Cermaq, Måsøval, Nordlaks og Nova Sea deltar i sporingssystemet som vil gi et sikkert og hurtig svar på om rømt oppdrettslaks tilhører deres anlegg.

AquaGen er partner i forskningssenteret Foods of Norway

I knivskarp konkurranse med 56 andre søkere ble NMBU og Foods of Norway valgt ut som nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon – SFI, da Forskningsrådet offentliggjorde 17 nye SFIer. AquaGen er en av 15 industrielle partnere ved senteret, som skal forske frem fremtidens fôrløsninger.

Ny forsker i AquaGen

Vibeke Emilsen (31) er ansatt som forsker i AquaGen fra 1.10.2014. Hun vil arbeide med validering av nye QTL-produkter og følge dem videre opp under feltforhold. Hun vil også ha særskilt ansvar for forskningsformidling av resultater fra avlsarbeid og FoU-prosjekter.

Chiles oppdrettsnæring ga innovasjonspris til AquaGen

Prisen ble delt mellom to AquaGen-selskaper i Chile. Blue Genomics Chile ble tildelt prisen for utvikling av teknologi for en genomisk plattform i lakseavl og AquaGen Chile for deres evne til å implementere og kommersialisere teknologien i nye produkter som har blitt lansert i det chilenske markedet.

Har identifisert genet og mekanismen bak IPN-resistens

Gjennom et samarbeidsprosjekt med nasjonale- og internasjonale forskningsinstitusjoner har AquaGen identifisert de nøyaktige posisjonene for genet som koder for IPN-resistens hos laks. I dette genet er det funnet to mutasjoner som hindrer IPN-viruset fra å infisere laksens celler.

Nordnorske oppdrettere starter DNA-sporing av oppdrettslaks

De tre store nordnorske oppdretterne, Cermaq, Nordlaks og Nova Sea vil i samarbeid med AquaGen og CIGENE ved Norges universitet for miljø- og biovitenskap (NMBU) starte DNA-sporing av oppdrettslaks.