Stor satsing på sykdomsforskning i Chile

Som et ledd i Chiles satsing på bioteknologisk forskning og innovasjon ble Blue Genomics Chile offisielt åpnet av CORFOs leder Hernán Cheyre.

Ny automatisert strykelinje ved Aqua Gen

Aqua Gen er ved produksjonsanlegget i Hemne i ferd med å montere en ny, automatisert produksjonslinje som sikrer en standardisert og optimal behandling og befruktning av rogna. Bakgrunnen for dette utviklingsprosjektet er behov for øket kapasitet og mer skånsom behandling av rogna i forbindelse med produksjon av steril fisk.

Forskningstillatelser for storskala produksjon av steril laks

Fiskeridirektoratet har tildelt forskningstillatelser til fem oppdrettsselskaper for uttesting av storskala produksjon av steril laks under kommersielle forhold. Aqua Gen står for rognproduksjonen og er sammen med Havforskningsinstituttet faglig ansvarlig for prosjektet.

Ny seniorforsker i Aqua Gen

Jørgen Ødegård (38) er fra 1. august 2012 ansatt som seniorforsker i Aqua Gen. Han vil styrke arbeidet med å implementere genomisk seleksjon i avlspopulasjonene.

Mistanke om PD hos Aqua Gen Hemne

I løpet av helga 8.-9. september 2012 ble det registrert apetittsvikt hos laks på lokaliteten Trøan i Hemnefjorden. Ingen unormal dødelighet er observert i noen av merdene på lokaliteten.

Ny biologisk controller

Pål Anders Wang (32) er fra 1. mars 2012 ansatt som biologisk controller ved våre sjøavdelinger i Hemne og Tingvoll. Han kommer fra en stilling som forsker ved Nofima i Tromsø.

Økt kapasitet og sikkerhet i produksjon av Aqua Gen rogn

Aqua Gen er glad for å kunne meddele at vi i samarbeid med Nordlaks, Nova Sea og Mainstream Norway har startet oppbyggingen av et nytt produksjonsområde for stamfisk og rogn i Nord-Norge. Gjennom selskapet Nordnorsk stamfisk AS skal produksjonen av Aqua Gen stamfisk foregå i tre regioner; Helgeland, Salten og Vesterålen.

Nytt forskningsprosjekt på PD-resistens

Aqua Gen har fått innvilget forskningsmidler til et prosjekt for implementering av genmarkører for resistens mot PD i rognproduksjon. Det er bevilget 2,5 millioner kroner fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge til prosjektet.

Ny forsker i Aqua Gen

Maren Mommens (36) er fra 1. februar 2012 ansatt som forsker i Aqua Gen. Hun har doktorgrad i reproduksjonsfysiologi hos atlantisk kveite etter studier ved Universitetet i Nordland og Universitetet i St. Andrews (Skottland).

Høy forskningsprofil og betydelig innovasjonsevne

Aqua Gen har fått forlenget sin forskningskonsesjon med 10 år. I vurderingen av søknaden ble det nevnt at Aqua Gen ansees for å ha en betydelig innovasjonsevne, som bidrar til å drive næringen fremover.