AquaGen informerer jevnlig om status i produksjonen av lakse- og regnbueørretrogn ved utgivelse av AquaGen ROGNINFO.

Rogna som leveres er et resultat av avl og genetikk, men også produksjonen av stamfisk som har startet 3-4 år i forveien. I løpet av denne perioden blir stamfisken driftet slik at kundene får levert rogn på avtalt tidspunkt, til riktig kvalitet og mengde.

Du kan få tilsendt AquaGen ROGNINFO og/eller AquaGen KUNNSKAPSBREV ved å skrive inn din e-postadresse i feltet til høyre på denne siden. De siste utgitte numrene av AquaGen ROGNINFO er presentert nedenfor og kan leses ved å trykke på lenkene.

Rogninfologo

 

Plommesekkyngel, regnbueørret

Verdens første QTL for IPN-resistens hos regnbueørret

Nr. 1 / Januar 2015
Tirsdag, 27. januar 2015 ble den første regnbueørretrogna som er selektert for IPN-resistens ved bruk av en nyutviklet genmarkør (QTL) levert til oppdrettsnæringen i Norge. Dette er første gang i verden at denne teknologien blir benyttet i oppdrett av regnbueørret.

Påvisning av ILA-virus hos ekstern produsent av AquaGen-rogn

Nr. 2 / Desember 2014
I forbindelse med rutinemessig overvåking av stamfisk- og rognproduksjon, er det påvist ILA-virus hos 12 av 100 analyserte stamlaks ved Lerøy Aakvik rogn og stamfisk AS, avdeling Hønsvikgulen. Viruset er påvist ved PCR-analyse og det er ingen dødelighet eller tegn til sykdom på fisken.

Sesongens første rogn er produsert

Nr.1 / September 2014
Onsdag, 3. september 2014 ble de første stamfiskene for rognsesongen 2014/2015 strøket ved AquaGen Tingvoll. Dette skjer omtrent på samme tidspunktet som i fjor og gir levering av tidligrogn i siste halvdel av oktober (uke 43-44). Årets stamfisk er generelt litt større enn i fjor og det har vært lav dødelighet og god helsetilstand på stamfisken frem til stryking.

Redusert ukurans og godt klekkeresultat for tidligrogn 2013

Nr. 3 / Desember 2013
I tidligrognperioden fra uke 43 til 50, 2013 har AquaGen levert 83 millioner lakserogn til det norske markedet. Det er i denne perioden foretatt 29 mottakskontroller som totalt omfatter 64 millioner rognkorn.

Rekordtidlig start av ny rognsesong

Nr. 2 / September 2013
Ved vår avdeling på Tingvoll ble den første stamfisken strøket onsdag 4. september, noe som er historisk tidlig. Vi ligger derfor godt an til å kunne levere store volumer allerede fra uke 43-44 i 2013. For mange oppdrettere er det viktig med et tidlig rogninnlegg for å få frem en høstsmolt av god kvalitet og med riktig størrelse.

Stabil kvalitet og godt klekkeresultat for tidligrogn 2012

Nr. 1 / Februar 2013
I tidligrognperioden fra uke 45 til 50, 2012 har Aqua Gen levert 95 millioner lakserogn til det norske markedet. Det er i denne perioden foretatt 38 mottakskontroller som totalt omfatter 71 millioner rognkorn.

Sesongens første rogn er klar for utsendelse

Nr. 3 / Oktober 2012
Den første rogna i årets sesong sendes ut fra Aqua Gen Tingvoll 30. oktober 2012. Dette er den tidligste bestilte rognleveringen denne sesongen, og er en uke tidligere enn i forrige sesong.

Mistanke om PD hos Aqua Gen Hemne

Nr. 2 / September 2012
I løpet av helga 8.-9. september 2012 ble det registrert apetittsvikt hos laks på lokaliteten Trøan i Hemnefjorden. Ingen unormal dødelighet er observert i noen av merdene på lokaliteten.

Tidlig strykestart i Aqua Gen

Nr. 1 / September 2012
Årets første stamfisk fra Aqua Gen Tingvoll ble strøket 5. september 2012. Dette er det tidligste stryketidspunktet vi har hatt i Aqua Gen og første leveranse på 1,2 millioner rogn blir i siste del av oktober (uke 43) til en av våre kunder i Nord-Norge.

God kvalitet og høyt klekkeresultat for tidligrogn 2011

Nr. 3 / Desember 2011
I tidligrognperioden fra uke 45 til 50, 2011 har vi levert 105 millioner lakserogn til det norske markedet. Av denne rognmengden er det foretatt 26 mottakskontroller som totalt omfatter 59 millioner rognkorn.