AquaGen informerer jevnlig om status i produksjonen av lakse- og regnbueørretrogn ved utgivelse av AquaGen ROGNINFO.

Rogna som leveres er et resultat av avl og genetikk, men også produksjonen av stamfisk som har startet 3-4 år i forveien. I løpet av denne perioden blir stamfisken driftet slik at kundene får levert rogn på avtalt tidspunkt, til riktig kvalitet og mengde.

Du kan få tilsendt AquaGen ROGNINFO og/eller AquaGen KUNNSKAPSBREV ved å skrive inn din e-postadresse i feltet til høyre på denne siden. De siste utgitte numrene av AquaGen ROGNINFO er presentert nedenfor og kan leses ved å trykke på lenkene.

Rogninfologo

 

Gjennombrudd på luseresistens fra AquaGen

Nr. 3 / August 2015
AquaGen har funnet en QTL for lusemottakelighet. Ved å teste og selektere bort stamfisk som har denne luse-QTLen, vil det kunne leveres rogn hvor den mest lusedisponerte fisken er fjernet fra populasjonen.

Sterk og jevn filetfarge

Nr. 2b / Juli 2015
Mange oppdrettsaktører melder om at det har blitt vanskeligere å oppnå tilfredsstillende fargenivå i laksefileten. AquaGen har dokumentert at bruk av tre farge-QTL’er øker opptaket og reduserer nedbrytningen av astaxanthin i tarmen. Dette resulterer i en sterkere filetfarge og mindre fargevariasjon mellom fisk innenfor samme gruppe.

Bedre hjertehelse gir mer robust laks

Nr. 2a / Juli 2015
Hjertesykdommen CMS har de siste fire årene hatt en økning i antall registrerte tilfeller i norsk oppdrettsnæring. AquaGen har basert på naturlige CMS-utbrudd og smittebelastning i laboratoriet funnet og verifisert en sterk genmarkør (QTL) som gir beskyttelse mot CMS.

Plommesekkyngel, regnbueørret

Verdens første QTL for IPN-resistens hos regnbueørret

Nr. 1 / Januar 2015
Tirsdag, 27. januar 2015 ble den første regnbueørretrogna som er selektert for IPN-resistens ved bruk av en nyutviklet genmarkør (QTL) levert til oppdrettsnæringen i Norge. Dette er første gang i verden at denne teknologien blir benyttet i oppdrett av regnbueørret.

Påvisning av ILA-virus hos ekstern produsent av AquaGen-rogn

Nr. 2 / Desember 2014
I forbindelse med rutinemessig overvåking av stamfisk- og rognproduksjon, er det påvist ILA-virus hos 12 av 100 analyserte stamlaks ved Lerøy Aakvik rogn og stamfisk AS, avdeling Hønsvikgulen. Viruset er påvist ved PCR-analyse og det er ingen dødelighet eller tegn til sykdom på fisken.

Sesongens første rogn er produsert

Nr.1 / September 2014
Onsdag, 3. september 2014 ble de første stamfiskene for rognsesongen 2014/2015 strøket ved AquaGen Tingvoll. Dette skjer omtrent på samme tidspunktet som i fjor og gir levering av tidligrogn i siste halvdel av oktober (uke 43-44). Årets stamfisk er generelt litt større enn i fjor og det har vært lav dødelighet og god helsetilstand på stamfisken frem til stryking.

Redusert ukurans og godt klekkeresultat for tidligrogn 2013

Nr. 3 / Desember 2013
I tidligrognperioden fra uke 43 til 50, 2013 har AquaGen levert 83 millioner lakserogn til det norske markedet. Det er i denne perioden foretatt 29 mottakskontroller som totalt omfatter 64 millioner rognkorn.

Rekordtidlig start av ny rognsesong

Nr. 2 / September 2013
Ved vår avdeling på Tingvoll ble den første stamfisken strøket onsdag 4. september, noe som er historisk tidlig. Vi ligger derfor godt an til å kunne levere store volumer allerede fra uke 43-44 i 2013. For mange oppdrettere er det viktig med et tidlig rogninnlegg for å få frem en høstsmolt av god kvalitet og med riktig størrelse.

Stabil kvalitet og godt klekkeresultat for tidligrogn 2012

Nr. 1 / Februar 2013
I tidligrognperioden fra uke 45 til 50, 2012 har Aqua Gen levert 95 millioner lakserogn til det norske markedet. Det er i denne perioden foretatt 38 mottakskontroller som totalt omfatter 71 millioner rognkorn.

Sesongens første rogn er klar for utsendelse

Nr. 3 / Oktober 2012
Den første rogna i årets sesong sendes ut fra Aqua Gen Tingvoll 30. oktober 2012. Dette er den tidligste bestilte rognleveringen denne sesongen, og er en uke tidligere enn i forrige sesong.