AquaGen informerer jevnlig om status i produksjonen av lakse- og regnbueørretrogn ved utgivelse av AquaGen ROGNINFO.

Rogna som leveres er et resultat av avl og genetikk, men også produksjonen av stamfisk som har startet 3-4 år i forveien. I løpet av denne perioden blir stamfisken driftet slik at kundene får levert rogn på avtalt tidspunkt, til riktig kvalitet og mengde.

Du kan få tilsendt AquaGen ROGNINFO og/eller AquaGen KUNNSKAPSBREV ved å skrive inn din e-postadresse i feltet til høyre på denne siden. De siste utgitte numrene av AquaGen ROGNINFO er presentert nedenfor og kan leses ved å trykke på lenkene.

Rogninfologo

 

Rognsesongen 2011-2012 er godt i gang

Nr. 2 / November 2011
Alle rognprodusentene i Aqua Gen-systemet er godt i gang med strykingen. Sammenlignet med i fjor er vi litt senere ute, men strykingen er tilpasset tidspunktet for hovedvekten av ønsket levering av tidligrogn som er uke 45.

Den første lakserogna er sendt ut til klekkeriene

Nr. 4 / November 2010
I uke 43 ble de første leveransene av tidligrogn sendt ut. Årets produksjon av tidligrogn har gått etter planen. Befruktningsprosent og overlevelse frem til øyerogn har vært på nivå med de beste årgangene.

Rognsesongen 2010-2011 er i gang

Nr. 3 / September 2010
Sesongens første Aqua Gen-stamfisk er strøket. Som vanlig er det Tingvoll som innleder rognsesongen i Norge, faktisk på nøyaktig samme dato som i fjor, 9. september. Syv uker etter stryking, i uke 43 vil årets første rognparti bli levert til Villa Smolt AS, som årlig bestiller rogn for tidligst mulig levering.

Historisk høy rognkvalitet gjennom hele sesongen

Nr. 1 / Februar 2010
Rognkvaliteten i inneværende sesong ligger an til å bli den beste i Aqua Gens historie. Gjennom mottakskontroller og tilbakemeldinger fra kunder har det aldri blitt registrert bedre rognkvalitet og klekkeresultater siden de systematiske undersøkelsene startet i 2004.

Meget god rognkvalitet i inneværende sesong

Nr. 6 / Desember 2009
Rognleveringen for rognsesongen 2009/2010 har pågått i 6 uker. Siden starten i uke 44 har vi totalt levert 95,7 millioner rogn til det norske markedet og foretatt mottakskontroller på 64 % av denne rognmengden.

Fortsatt gode resultater fra rognproduksjonen

Nr. 5 / Oktober 2009
Rundt 90 millioner tidligrogn som skal leveres i uke 44 – 50 er nå produsert og lagt til innkubering ved Aqua Gen Hemne og Tingvoll. Den høye befruktningsprosenten som ble rapportert på de første partiene er opprettholdt også ved testing 120 døgngrader etter befruktning. Grunnet den store stamfisken er også rognutbyttet per hunnfisk meget tilfredsstillende.

Tidlig strykestart for stamfisken i Aqua Gen

Nr. 4 / September 2009
Den første stamfisken i Aqua Gen-systemet ble strøket 9. september 2009. Dette er det tidligste tidspunktet for oppstart av stryking noen gang i Aqua Gens historie. Første leveranse av tidligrogn blir dermed også forskjøvet frem i tid til uke 43-44.

Stamfisken til tidligrogna 2009 er i landsatt

Nr. 3 / Juni 2009
Siste sortering av stamfisk som skal produsere tidlig lakserogn til førstkommende sesong 2009/2010 er gjennomført. Stamfisken både på Aqua Gen Hemne og Tingvoll er satt på land for å kunne styres frem til stryking i midten av september.

Bedre kapasitetsutnyttelse = økt kostnadseffektivitet

Nr. 2 / Mars 2009
Aqua Gen har tatt i bruk en ny oppgradert produksjonsavdeling for å kunne holde rogn og yngel på ulike vanntemperaturer. På denne måten kan vi styre tidspunkt for levering av rogn eller startfôringsklar yngel som er skreddersydd for det enkelte anleggs produksjonsforhold. Rogn kan leveres ut hele juni og startfôringsklar yngel helt frem til september 2009.