AquaGen informerer jevnlig om status i produksjonen av lakse- og regnbueørretrogn ved utgivelse av AquaGen ROGNINFO.

Rogna som leveres er et resultat av avl og genetikk, men også produksjonen av stamfisk som har startet 3-4 år i forveien. I løpet av denne perioden blir stamfisken driftet slik at kundene får levert rogn på avtalt tidspunkt, til riktig kvalitet og mengde.

Du kan få tilsendt AquaGen ROGNINFO og/eller AquaGen KUNNSKAPSBREV ved å skrive inn din e-postadresse nederst på denne siden. De siste utgitte numrene av AquaGen ROGNINFO er presentert nedenfor og kan leses ved å trykke på lenkene.

Rogninfologo

Sesongens første rogn er klar for utsendelse

Nr. 3 / Oktober 2012
Den første rogna i årets sesong sendes ut fra Aqua Gen Tingvoll 30. oktober 2012. Dette er den tidligste bestilte rognleveringen denne sesongen, og er en uke tidligere enn i forrige sesong.

Mistanke om PD hos Aqua Gen Hemne

Nr. 2 / September 2012
I løpet av helga 8.-9. september 2012 ble det registrert apetittsvikt hos laks på lokaliteten Trøan i Hemnefjorden. Ingen unormal dødelighet er observert i noen av merdene på lokaliteten.

Tidlig strykestart i Aqua Gen

Nr. 1 / September 2012
Årets første stamfisk fra Aqua Gen Tingvoll ble strøket 5. september 2012. Dette er det tidligste stryketidspunktet vi har hatt i Aqua Gen og første leveranse på 1,2 millioner rogn blir i siste del av oktober (uke 43) til en av våre kunder i Nord-Norge.

God kvalitet og høyt klekkeresultat for tidligrogn 2011

Nr. 3 / Desember 2011
I tidligrognperioden fra uke 45 til 50, 2011 har vi levert 105 millioner lakserogn til det norske markedet. Av denne rognmengden er det foretatt 26 mottakskontroller som totalt omfatter 59 millioner rognkorn.

Rognsesongen 2011-2012 er godt i gang

Nr. 2 / November 2011
Alle rognprodusentene i Aqua Gen-systemet er godt i gang med strykingen. Sammenlignet med i fjor er vi litt senere ute, men strykingen er tilpasset tidspunktet for hovedvekten av ønsket levering av tidligrogn som er uke 45.

Den første lakserogna er sendt ut til klekkeriene

Nr. 4 / November 2010
I uke 43 ble de første leveransene av tidligrogn sendt ut. Årets produksjon av tidligrogn har gått etter planen. Befruktningsprosent og overlevelse frem til øyerogn har vært på nivå med de beste årgangene.

Rognsesongen 2010-2011 er i gang

Nr. 3 / September 2010
Sesongens første Aqua Gen-stamfisk er strøket. Som vanlig er det Tingvoll som innleder rognsesongen i Norge, faktisk på nøyaktig samme dato som i fjor, 9. september. Syv uker etter stryking, i uke 43 vil årets første rognparti bli levert til Villa Smolt AS, som årlig bestiller rogn for tidligst mulig levering.

Historisk høy rognkvalitet gjennom hele sesongen

Nr. 1 / Februar 2010
Rognkvaliteten i inneværende sesong ligger an til å bli den beste i Aqua Gens historie. Gjennom mottakskontroller og tilbakemeldinger fra kunder har det aldri blitt registrert bedre rognkvalitet og klekkeresultater siden de systematiske undersøkelsene startet i 2004.

Meget god rognkvalitet i inneværende sesong

Nr. 6 / Desember 2009
Rognleveringen for rognsesongen 2009/2010 har pågått i 6 uker. Siden starten i uke 44 har vi totalt levert 95,7 millioner rogn til det norske markedet og foretatt mottakskontroller på 64 % av denne rognmengden.