AquaGen informerer jevnlig om status i produksjonen av lakse- og regnbueørretrogn ved utgivelse av AquaGen ROGNINFO.

Rogna som leveres er et resultat av avl og genetikk, men også produksjonen av stamfisk som har startet 3-4 år i forveien. I løpet av denne perioden blir stamfisken driftet slik at kundene får levert rogn på avtalt tidspunkt, til riktig kvalitet og mengde.

Du kan få tilsendt AquaGen ROGNINFO og/eller AquaGen KUNNSKAPSBREV ved å skrive inn din e-postadresse i feltet til høyre på denne siden. De siste utgitte numrene av AquaGen ROGNINFO er presentert nedenfor og kan leses ved å trykke på lenkene.

Rogninfologo

 

Mottakskontroller og klekkeresultater på lakserogn

Nr. 1 / Januar 2009
I tidsrommet uke 46, 2008 til uke 4, 2009 har vi utført 37 mottakskontroller ved levering av lakserogn til kunder i Norge. Dette representerer kontroll av 77 % av totalt 94,8 millioner rogn levert så langt.

Rognleveringen er godt i gang

Nr. 4 / 2008
Leveringen av lakserogn startet for fullt i uke 46. I løpet de to første leveringsukene har vi utført 9 mottakskontroller som totalt representerer leveranser på ca 25 millioner rognkorn.

Rognsesongen er i gang

Nr. 3 / 2008
Rognsesongen 08/09 blir innledet denne uken med stryking ved to av våre stamfiskstasjoner. Dette innebærer at rognleveransene ut til klekkeriene vil starte som planlagt i uke 44-45.

Prestasjonsmåling

Nr. 2 / 2008
Fra alle rognleveranser ønsker vi å samle inn data om klekkesuksess, plommesekk- og startfòringsfase. På denne måten får vi kunnskap om materialets prestasjoner under ulike forhold og hvilke faktorer som har betydning for overlevelse, vekst og kvalitet.

Døgngrader er ikke et absolutt begrep

Nr. 1 / 2008
Tidspunkt for klekking av lakserogn blir ofte beregnet å inntreffe 500 døgngrader etter befruktning. Dette gjelder hvis rogna har ligget på 6-8 °C hele tiden.

Lang leveringssesong

2008
Siste strykedag for produksjon av seinrogn var hos Aqua Gen Tingvoll, 11. februar 2008. Denne rogna skal leveres i slutten av mai 2008, og dette tidspunktet representerer en forlengelse av sesongen med ca en måned i forhold til i fjor.

Tilbakemelding fra startfòringen

2008
Årets startfòring av yngelen fra de tidligste leveransene er kommet godt i gang. Tilbakmeldingene så langt har vært meget positive.

Produksjon av regnbueørretrogn

2008
Modningen av stamfisken er forsinket i forhold til den oppsatte planen. Dette medfører noen justeringer i forhold til leveransene av rogn før uke 9, 2008. Alle berørte kunder blir kontaktet angående avtalte leveranser. Strykingen av stamfisken på Tingvoll er ferdig, mens Hemne holder på fremdeles. Oppstart av stryking på Svanøy begynner fredag, 25. januar 2008.