Mona Sørgård

Tittel: Avd. leder rognproduksjon
Telefon: +47 72 45 05 53
Mobil: +47 482 49 051
E-post: mona.sorgard@aquagen.no