Ove Grøtan

Tittel:  Driftsleder, Hemne sjø
Telefon: +47 72 45 38 28
Mobil: +47 951 58 666
E-post: [email protected]