Erklæringer

Bekreftelse på fravær av GMO

AquaGen bekrefter at rogn fra våre stamfiskanlegg eller samarbeidspartnere (multipliere) ikke har gjennomgått noen form for genetisk modifikasjon (GMO). Rogna har heller ikke blitt behandlet med kjemikalier eller medikamenter som ikke er tillatt ut fra norske lover og reguleringer for slik behandling.

Bekreftelse på fravær av GMO finnes i PDF-filen her

Bekreftelse på produksjon av ALL FEMALE

AquaGen bekrefter at rogn produsert som ALL FEMALE foregår i henhold til godkjente protokoller. Denne rogna består av kun hunnfisk, og melke fra verifisert transformert hunnfisk (neo males) blir brukt i stedet for vanlig hannfisk ved befruktning.

Bekreftelse på produksjon av ALL FEMALE finnes i PDF-filen her