Erklæringer

Bekreftelse på fravær av GMO

AquaGen bekrefter at egg fra våre stamfiskanlegg eller samarbeidspartnere (multipliere) ikke har gjennomgått noen form for genetisk modifikasjon (GMO). Eggene har heller ikke blitt behandlet med kjemikalier eller medikamenter som ikke er tillatt ut fra norske lover og reguleringer for slik behandling.

Du kan finne en bekreftelse på fravær av GMO i PDF-filen her