Historie

 

1968 Rogn av regnbueørret fra Norge, Sverige og Danmark blir samlet inn og lagt inn på avlsstasjonen ved Dal på Romerrike. Hvert år de påfølgende to årene blir det samlet inn rogn. De tre årsklassene dekker nå generasjonsintervallet slik at disse fremover gir en ny generasjon regnbueørret i form av befruktet rogn. Senere blir avlsfisken overført til avlsstasjonen for laksefisk på Sunndalsøra (Akvaforsk AS). Les mer om pionerene her.
1971 Avlsstasjonen på Sunndalsøra samler inn laks fra de 12 første norske lakseelver. Dette danner grunnlaget for den første årsklassen laks som inngår i avlsarbeidet. Hvert år de påfølgende tre år samles det inn laks fra 40 norske og 1 svensk elv. De fire årsklassene dekker nå hele generasjonsintervallet slik at disse hvert år fremover gir en ny generasjon laks i form av befruktet rogn.
1975 Den første lakserogna som er selektert for god tilvekst blir produsert ved Akvaforsk AS.
1981 Den første lakserogna som også er selektert for sen kjønnsmodning blir produsert ved Akvaforsk AS.
1985 NFAlogo3.pngÅrsmøtene i Norske Fiskeoppdretteres Forening og Fiskeoppdretteres Salgslag AL vedtar å sette i gang et organisert system for avl og rognomsetning. Norske Fiskeoppdretteres Avlsstasjon AS blir bygd på Kyrksærerøra.
1986 En kopi av alle lakse- og regnbueørretfamiliene fra Akvaforsk AS blir overført vederlagsfritt. Denne overføringen skjer hvert år helt til generasjonsintervallet av laks og regnbueørret er dekket. Dermed finnes det samme avlsmaterialet på begge avlsstasjonene på Sunndalsøra og Kyrksæterøra. Første parti med rogn fra Norske Fiskeoppretteres Avlsstasjon AS blir sendt ut på markedet.
1987 De første smoltgruppene fra avlsstasjonene på Kyrksæterøra og Sunndalsøra blir overført til eksterne stamfisk-/ rognprodusenter. Alle rognprodusenter i avlssystemet har nå materiale fra avlsstasjonene.
1992 Norske Fiskeoppdretteres Avlsstasjon AS går til akkordforhandlinger. Dette som er følge av konkursen i Fiskeoppdretternes Salgslag AL.
NLA.pngNorsk Lakseavl AS blir etablert. Norske Fiskeoppdretteres Forening er foreløpig eneaksjonær. Norsk Lakseavl AS overtar aksjene i Norske Fiskeoppdretteres Avlsstasjon AS.
1993 Aksjekapitalen Norsk Lakseavl AS blir utvidet. Eiere både fra næringsutøvere, myndigheter, bank/ forsikring og utstyrsleverandører kommer inn. Norsk Lakseavl AS overtar aksjene i Akva Gen AS (Akvaforsk AS sitt selskap for produksjon og salg av rogn) på Sunndalsøra.
1994 Den første lakserogna som er selektert for sterkere filetfarge blir tilgjengelig.
1995 Den første lakserogna som er selektert for motstandsevne mot sykdom. Fett og fettfordeling blir innarbeidet som avlsegenskap. Det organiserte avlsarbeidet feirer 10-års jubileum.
1999 AquaGenfarger.pngSkifte av profil og endring av firmanavn til AquaGen AS. Samtidig skifter datterselskapene navn til AquaGen Hemne AS og AquaGen Sunndal AS.
2000 AquaGen Chile SA blir etablert. AquaGen Chile SA går inn på eiersiden i avlsselskapet Gentec SA i Chile.
2004 Etter et samarbeidsprosjekt gjennom Team Semin AS og senere med Geno AS blir teknikken for frysing av melke utviklet og implementert i AquaGen AS. Denne internasjonalt banebrytende teknikken gjør det mulig og utnytte de beste hannfiskene bedre og effektivisere avlsarbeidet. Et nytt og forbedret avlsprogram for laks blir iverksatt. Ved bruk av fryst melke blir de fire årsklassepopulasjonene slått sammen til en stor avlskjerne. Eliterogn blir hvert år tatt ut av avlskjernen og overført til alle eksterne stamfisk-/ rognprodusenter som grunnlag for kommersiell rognproduksjon. Patent på genområdet som koder for proteiner (MHC) og som er bestemmende for resistens mot virussykdommer hos laks og regnbueørret innvilget.
2005 Hovedkontoret til AquaGen blir flyttet fra Kyrksæterøra til Trondheim. AquaGen Sunndal AS og AquaGen Hemne AS blir slått sammen til selskapet AquaGen Norway AS. Sunndalsøra (AquaGen Sunndal AS) blir lagt ned som produksjonssted for rogn og yngel, etter og ha produsert rogn for næringen siden 1970-tallet. Produksjonskapasiteten blir flyttet til Tingvoll og Kyrksæterøra for en mer rasjonell og moderne drift.
2006 En sterkerer satsning på avlsprogrammet for regnbueørret blir gjennomført. Sammenslåing av de tre årsklassepopulasjonene samt innkrysning av nytt materiale danner grunnlaget for en stor avlskjerne etter samme modell som for laks.
2007 Genet som styrer laksens IPN-resistens blir brukt i seleksjonen av stamfisk til AquaGens robustlinje. Ved tidligere seleksjonsmetoder har det vært mulig å selektere tilfeldige fisk på grunnlag av gjennomsnittsprestasjon for familier, men nå er det også mulig å selektere de beste avlskandidatene innen familie ved hjelp av direkte DNA-analyser. Den første AquaGen rogna blir levert fra egen produksjon i Chile.
2008 AquaGens avlsstasjon i Comau i Chile blir offisielt åpnet.
2009 Den første lakserogna som er selektert ved hjelp av genmarkører for økt resistens mot virussykdommen IPN blir tilgjengelig.
2010 Den første lakserogna som er selektert ved hjelp av genmarkører for økt resistens mot virussykdommen PD blir tilgjengelig.
2013 AG-logo-470x104pixAquaGen får ny logo som skal gi en sterkere assosiasjon til avl og genetikk på fisk i forhold til den gamle logoen.
EW Group kjøper AquaGen.
Den første lakserogna som er selektert ved hjelp av genmarkører for sterk og jevn filetfarge, RED, blir tilgjengelig.
2014 Den første lakserogna som er selektert ved hjelp av genmarkører for økt resistens mot virussykdommen CMS blir tilgjengelig.
2015 AquaGen starter rognproduksjon i Steigen.
2016 AquaGen leverer rogn hele året.
Gjennom genomisk seleksjon blir den første lakserogna som har økt beskyttelse mot gjelleparasitten som forårsaker AGD, og økt beskyttelse mot lus, tilgjengelig.
Den første lakserogna som er selektert gjennom genomisk seleksjon for raskere vekst blir tilgjengelig.
2017 AquaGen kjøper Profunda AS. Her skal det produseres landbasert stamfisk av laks.
AquaGen Scotland Ltd etableres.
AquaGen kjøper 51 % av det danskbaserte avlsselskapet AquaSearch ova ApS, en av verdens ledende leverandører av genetikk til porsjonsørretmarkedet.
Den første lakserogna som er selektert ved hjelp av genmarkører for økt resistens mot virussykdommen HSMB blir tilgjengelig.
2018 Rognkjeksens genom er kartlagt. Les mer her
2019 Namdal Rensefisk, i samarbeid med AquaGen, åpner verdens første avlsanlegg for rognkjeks. Les mer her
AquaGen etablerer rognproduksjon i Skottland. Les mer her