Sertifiseringer

AquaGen er sertifisert i henhold til følgende standarder:

Sertifiseringstype Beskrivelse  Sertifikat 
GLOBALG.A.P. GLOBALG.A.P. (Global Good Agricultural Practice) er en internasjonal standard som ivaretar krav til matvaresikkerhet, miljøvern, fiskevelferd og helse, samt sikkerhet og velferd for de ansatte (GRASP). Dette er en omfattende standard som sikrer konsumenten at produksjonen er utført etter strengt definerte kriterier. PDF av GLOBALG.A.P sertifikatet

PDF av GRASP  sertifikatet

FREEDOM FOOD FREEDOM FOOD er en  dyrevelferdsstandard for produksjonsdyr i Storbritannia. Denne sertifiseringen blir overvåket av RSPCA (The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) som er en av verdens mest respekterte dyrevelferdsorganisasjoner. PDF av sertifikatet
ISO 9001:2015 ISO (International Organization for Standardization) 9001 er en standard for kvalitetsledelse. Standarden stiller krav til å identifisere, styre, måle og kontinuerlig forbedre sine prosesser i bedriften. PDF av sertifikatet
Code-EFABAR European Forum for Farm Animal Breeders (EFFAB) har utarbeidet kodeks for god praksis i dyreavl, inklusive fiskeavl, og reproduksjon (Code-EFABAR). Sertifiseringen sikrer at avlsarbeidet blir drevet i samsvar med anerkjente avlsfaglige og dyreetiske prinsipper. PDF av sertifikatet
Debio Debio er en sertifisering for økologisk akvakultur hvor hensynet til miljø, trivsel og god helse for oppdrettsfisken blir ekstra ivaretatt. Dette innebærer blant annet at eventuelle smittestoffer, parasitter og medisinrester ikke skal påvirke ville organismer. Det tillates ikke impregnering av notposer med kobber og i kontroll av lakselus benyttes det rensefisk. Tettheten av fisk skal ikke forårsake atferd som stress eller finnebiting/skader og fisken skal ha mulighet til å danne stim. Råvarene til fôret er fra økologisk landbruk eller avskjær fra bærekraftig fiske. PDF av sertifikat avd. Steigen

PDF av sertifikat avd. Hemne

PDF av sertifikat avd. Tingvoll