Lakserogn (Salmo salar L.)

Laksehodemedrognbakgrunn250x250Dagens produkter av atlantisk laks er basert på innsamling av et variert og representativt genetisk materiale fra 40 lakseelver i perioden 1971-1974. Gjennom et sammenhengende utviklingsarbeid er det skapt et genetisk materiale som er tilpasset dagens krav fra produsent og forbruker.

I avlskjernen har vi 1000 familier som gir et bredt grunnlag for utvalg av stamfisk for produksjon av kvalitetsrogn til markedet. Familiebasert avlsarbeid, QTL- og genomisk seleksjon er grunnlaget for å kunne tilby en fisk som vokser fort, er livskraftig, robust, har fin farge og fasong. Dette blir oppnådd gjennom en systematisk måling av over 20 egenskaper på ca 100 000 fisk for hver generasjon. Hver rognbatch har full sporbarhet og dokumentasjon.

 


» PRODUKTOVERSIKT 2020/2021

» LAKSEROGN 2020/2021 – Startmateriale med de beste forutsetninger for vekst, overlevelse og filetkvalitet

» GEN-innOva® GAIN – Startmateriale med ekstra fremgang på luseresistens, håndteringstoleranse og vekst

» PRODUKTDOKUMENTASJON PÅ:

IPN, LICE, PD, CMS, HSMI, RED
TRACK, STERILE
 


 

Rogna transporteres i en isoporkasse som inneholder maksimum 12 liter rogn fordelt på fire brett.