Produktoversikt på laks 2020/2021

AquaGen leverer lakserogn av følgende hovedprodukter:

All stamfisk gjennomgår innledningsvis en tradisjonell familieseleksjon basert på informasjon fra over 20 målte egenskaper. Etter at de beste stamfiskkandidatene er valgt ut på dette nivået, hvor vekstegenskapen blir ekstra vektlagt, tas det prøver for DNA-analyse og søk etter genmarkører (QTLer) som er assosiert med ulike egenskaper. Genomisk seleksjon betyr at det benyttes tusenvis av genmarkører for å oppnå ønskede egenskaper hos laksen.

QTL-seleksjon gir beskyttelse mot:

IPN: Infectious Pancreatic Necrosis (QTL-innOva® IPN)
LICE: Lus (QTL-innOva® LICE). «Lusesamlerfisk» blir ikke brukt i reproduksjonen
PD: Pancreatic Disease (QTL-innOva® PD)
CMS: Cardio Myopathy Syndrome (såkaldt hjertesprekk) (QTL-innOva® CMS)
HSMI: Heart and skeletal muscle inflammation (QTL-innOva® HSMI)
FLAVO: Flavobacteriosis (QTL-innOva® FLAVO)

QTL-seleksjon gir ekstra fremgang for:

RED: Sterk og jevn filetfarge (QTL-innOva® RED). Denne egenskapen kan velges som et tillegg for alle tre hovedproduktene; QTL-innOva® PRIME, QTL-innOva® SHIELD og GEN-innOva® GAIN.
LATEMAT: Redusert kjønnsmodning hos hannlaks (QTL-innOva® LATEMAT)

Genomisk seleksjon gir beskyttelse mot:

3G LICE: 3. generasjon genomisk seleksjon mot lus (55 000 genmarkører benyttes)
1G AGD: 1. generasjon genomisk seleksjon mot AGD

Genomisk seleksjon gir ekstra fremgang for:

3G GROWTH: 3. generasjon genomisk seleksjon for vekst

Tilleggsbehandlinger av stamfisk og rogn

Etter at rogntype er valgt, kan man velge en eller flere behandlinger av stamfisken/rogna:

AquaGen® Atlantic TRACK
DNA-sporing av oppdrettsfisk hvor potensielt rømt fisk kan sjekkes opp mot foreldrefisk (både hunn og hann) som er benyttet i en spesifikk rognleveranse. DNA-analysen vil bekrefte eller avkrefte slektskap mellom foreldre og avkom og kunne spore den undersøkte fisken tilbake til eier. DNA-informasjonen kan også brukes til eksakt kunnskap om genetiske interaksjoner mellom oppdrettslaks og villaks og avsløre svindel i omsetningen av ulike matvarer.
sterile-logo AquaGen® Atlantic STERILE
Trykkbehandling av rogn rett etter befruktning som medfører at fisken blir steril. Denne prosedyren kan utføres på alle rogntyper nevnt over.
organic-logo AquaGen® Atlantic ORGANIC
Økologisk rogn fra stamfisk som er oppdrettet slik at eventuelle smittestoffer, parasitter og medisinrester ikke skal påvirke ville organismer. Det tillates ikke impregnering av notposer med kobber og i kontroll av lakselus benyttes det rensefisk. Tettheten av fisk skal ikke forårsake atferd som stress eller finnebiting/skader og fisken skal ha mulighet til å danne stim. Råvarene til fôret er fra økologisk landbruk eller avskjær fra bærekraftig fiske.
AquaGen® Atlantic ALL FEMALE
Melke fra verifisert transformert hunnfisk brukes i stedet for vanlig hannfisk ved befruktning. Avkommet blir kun hunnfisk.
VIRUSTESTING
Individtesting av hunn-og hannfisk for ulike virus kan utføres ved befruktning. Kun virusfri stamfisk blir da benyttet i rognproduksjonen.
YNGEL
Avhengig av kapasitet kan startfôringsklar plommesekkyngel (ca 0,2 gram) og ferdig startfôret yngel (1-5 gram) leveres av alle rogntyper nevnt over.

Trykk på produktnavnene over for å få mer informasjon om produktene.