Produktdokumentasjon på laks

AquaGen foretar innledningsvis en tradisjonell familiebasert seleksjon med informasjon fra over 20 målte egenskaper på stamfisken. Etter at de beste stamfiskkandidatene er valgt ut på dette nivået, blir det tatt prøver for DNA-analyse for å finne genmarkører (QTL) som er assosiert med ulike egenskaper. Denne QTL-seleksjonen er mer presis enn familieseleksjonen og de beste individene fra de beste familiene blir valgt ut i denne finalerunden. Dette kaller vi en dobbeltseleksjon siden stamfisken gjennomgår seleksjon ved to ulike metoder som utfyller og forsterker hverandre.

Se generell produktpresentasjon av AquaGens lakserogn 2020/2021 her

GEN-innOva® GAIN – Startmateriale med ekstra fremgang på luseresistens, håndteringstoleranse og vekst

Tabellen nedenfor gir en oversikt over egenskaper vi har funnet QTLer for, hvilke produkter de inngår i og hvilken dokumentasjon som foreligger for de ulike egenskapene.

 

Tabellen nedenfor viser behandlinger som kan utføres på all lakserogn og hvilken dokumentasjon som foreligger for de ulike behandlingene.

Behandling Produktnavn Fordeler med behandlingen Produkt-
dokumentasjon
AquaGen® Atlantic TRACK: Fordeler med TRACK:

  • Ingen fysisk merking av fisk som settes ut
  • En sikker identifikasjon mellom stamfisk og avkom
  • DNA-sporing utføres kun etter ønske fra oppdretter hvis behovet oppstår
  • En forsikring mot falske anklager av rømming hos oppdretter
Les oppdatert dokumentasjon
(sep 2019) her 
AquaGen® Atlantic STERILE: Fordeler med STERILE:

  • Rømt steril laks kan ikke reprodusere og påvirke genetikken til ville laksestammer
  • Reduserer kvalitetsproblem med tidlig kjønnsmodning
  • Større fleksibilitet i forhold til slaktetidspunkt
Les oppdatert dokumentasjon
(september 2013) her
AquaGen® Atlantic
ALL FEMALE:
Fordeler med ALL FEMALE:

  • Melke fra verifisert transformert hunnfisk brukes i stedet for vanlig hannfisk ved befruktning. Avkommet blir kun hunnfisk.
Les ALL FEMALE (mai 2020) erklæring her