Produktdokumentasjon på laks

AquaGen foretar innledningsvis en tradisjonell familiebasert seleksjon med informasjon fra over 20 målte egenskaper på stamfisken. Etter at de beste stamfiskkandidatene er valgt ut på dette nivået, blir det tatt prøver for DNA-analyse for å finne genmarkører (QTL) som er assosiert med ulike egenskaper. Denne QTL-seleksjonen er mer presis enn familieseleksjonen og de beste individene fra de beste familiene blir valgt ut i denne finalerunden. Dette kaller vi en dobbeltseleksjon siden stamfisken gjennomgår seleksjon ved to ulike metoder som utfyller og forsterker hverandre.

Se generell produktpresentasjon av AquaGens lakserogn 2018/2019 her

GEN-innOva® GAIN – Nytt produkt fra høsten 2016

Tabellen nedenfor gir en oversikt over egenskaper vi har funnet QTLer for, hvilke produkter de inngår i og hvilken dokumentasjon som foreligger for de ulike egenskapene.

 

Tabellen nedenfor viser behandlinger som kan utføres på all lakserogn og hvilken dokumentasjon som foreligger for de ulike behandlingene.

Behandling Produktnavn Fordeler med behandlingen Produkt-
dokumentasjon
Grey-DNA-fish-TRACK AquaGen® Atlantic GREEN TRACK: Fordeler med GREEN TRACK:

  • Ingen fysisk merking av fisk som settes ut
  • En sikker identifikasjon mellom stamfisk og avkom
  • DNA-sporing utføres kun etter ønske fra oppdretter hvis behovet oppstår
  • En forsikring mot falske anklager av rømming hos oppdretter
Les oppdatert dokumentasjon
(mai 2014) her 
Grey-DNA-fish-STERILE AquaGen® Atlantic GREEN STERILE: Fordeler med GREEN STERILE:

  • Rømt steril laks kan ikke reprodusere og påvirke genetikken til ville laksestammer
  • Reduserer kvalitetsproblem med tidlig kjønnsmodning
  • Større fleksibilitet i forhold til slaktetidspunkt
Les oppdatert dokumentasjon
(september 2013) her