DNA-sporing av rømt oppdrettslaks

Last ned PDF  

Oppdatert dokumentasjon per mai 2014

 

Rømming av oppdrettslaks er en uønsket hendelse som har negative konsekvenser for oppdretterens økonomi og kan føre til genetiske påvirkninger på ville bestander.

EW10480-0767-250x250px

Figur 1. DNA-sporing av foreldrene til hver enkelt rognleveranse utføres ved at vevsprøver av alle hunn- og hannfiskene blir tatt ved befruktningstidspunktet. Vevsprøvene registreres elektronisk slik at resultater fra genotypingen kan spores tilbake til riktig rognleveranse og oppdretter i etterkant.

AquaGen tilbyr å lagre DNA fra stamfisk brukt i rognproduksjon, for å kunne spore avkom tilbake til riktig rognleveranse. Hver rognleveranse har unike foreldre, og ved mistanke om rømming kan fisk sjekkes opp mot stamfisk som er foreldre til den aktuelle rognleveransen. For at sporingen skal kunne gjennomføres på en sikker måte, er det viktig at mottakerne av rogn, smolt, matfisk og slaktefisk holder god kontroll på hvor fiskegruppen til en hver tid befinner seg i systemet.

DNA – laksens identitet

Hver fisk har sitt unike DNA, og dette er den beste og sikreste identifikasjon et individ har. Med riktig verktøy kan avkom sjekkes opp mot foreldre for å verifisere slektskap. Markører er kartlagte punkter på DNA som viser til variasjon mellom forskjellige individer. Hver fisk får halvparten av sitt DNA fra hver av sine foreldre, og ved å analysere avkom og foreldre for kjente markører kan vi verifisere slektskapet.

Sikkert svar på slektskapstesten

CIGENE er et forskningssenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet som har høy kompetanse innenfor genomforskning. De har utviklet systemer for genotyping av vev, og DNA-profiler av allerede analyserte vevsprøver fra stamfisk kan slektskapstestes mot potensielt rømt oppdrettsfisk om ønskelig. Det blir analysert for 10 000 genmarkører og dette vil gi et 100 % sikkert svar på slektskapet.

Fremgangsmåte ved slektskapstesting

  1. AquaGen tar en vevsprøve fra alle stamfiskene (både hunn og hann) som er brukt i en spesifikk rognleveranse. Vevsprøvene blir sendt til genotyping hos CIGENE.
  2. Vevsprøver (lagt på sprit) fra potensiell rømt fisk sendes til CIGENE som utfører en DNA-analyse av disse og alle DNA-profiler fra stamfiskene som er brukt i den spesifikke rognleveransen.
  3. Resultatet av analysen sendes først til AquaGen som knytter analysesvaret til en eventuell rognleveranse, så videreformidles resultatet til oppdretteren.
GREEN-TRACK_Figur-2_bilde

Figur 2. DNA fra en potensiell rømt oppdrettslaks kan genotypes og sjekkes opp mot databasen for oppdrettslaksforeldre. Hvis DNA-analysen viser en positiv kobling mellom laksen og foreldre i registeret, kan spesifikk informasjon om rognleveransen spores tilbake til riktig settefiskanlegg med 100 % sikkerhet. Analysen kan også alternativt avdekke om laksen har tilhørighet til ulike villaksstammer eller blandingsstammer mellom villaks og oppdrettslaks.

Produkter med DNA-sporing:

  • Alle produkter fra AquaGen® Atlantic QTL-innOva® -linjen

Fordeler med GREEN TRACK:

  • Ingen fysisk merking av fisk som settes ut
  • En sikker identifikasjon mellom stamfisk og avkom
  • DNA-sporing utføres kun etter ønske fra oppdretter hvis behovet oppstår
  • En forsikring mot falske anklager av rømming hos oppdretter