Regnbueørretrogn (Oncorhynchus mykiss L.)

rrethodemedrognbakgrunn250x250Vårt avlsarbeid på regnbueørret bygger på 200 familier selektert gjennom 16 generasjoner. Gjennom måling av over 12 egenskaper for hver generasjon, sikrer vi en fisk som har gode egenskaper for vekst, skinn- og filetfarge.

Oppdrett av regnbueørret har tradisjonelt vært plaget med stort svinn på kjønnsmoden hannfisk. Fra AquaGen kan oppdretterne nå kjøpe ”All female” regnbueørret, det vil si at du mottar bare hunnfisk. Dette vil være et viktig bidrag til å bedre lønnsomheten ved at det er mulig å produsere både rogn for konsum og/eller kjøtt. Metoden bak all female har lenge vært benyttet i oppdrett av porsjonsfisk i Europa.

 


» PRODUKTOVERSIKT 2019/2020

» GENERELL PRODUKTPRESENTASJON: AquaGens regnbueørretrogn 2019/2020

» PRODUKTDOKUMENTASJON PÅ:

IPN, FLAVO

Rogna transporteres i en isoporkasse som inneholder maksimum 12 liter rogn fordelt på fire brett.