Produktoversikt på regnbueørret 2019/2020

AquaGen leverer regnbueørretrogn av følgende hovedprodukter:

Produktnavn   -QTL-seleksjon-
IPN FLAVO

AquaGen® Rainbow

All stamfisk gjennomgår innledningsvis en tradisjonell familieseleksjon basert på informasjon fra over 12 målte egenskaper. Etter at de beste stamfiskkandidatene er valgt ut på dette nivået, hvor vekstegenskapen blir ekstra vektlagt, tas det prøver for DNA-analyse og søk etter genmarkører (QTLer) som er assosiert med ulike egenskaper.

QTL-seleksjon gir beskyttelse mot:

IPN: Infectious Pancreatic Necrosis (QTL-innOva® IPN)
FLAVO: Flavobakteriose (QTL-innOva® FLAVO)

Tilleggsbehandlinger av stamfisk og rogn

Etter at rogntype er valgt, kan man velge en eller flere behandlinger av stamfisken/rogna:

sterile-logo AquaGen® Rainbow GREEN STERILE
Trykkbehandling av rogn rett etter befruktning som medfører at fisken blir steril. Denne prosedyren kan utføres på alle rogntyper nevnt over.
all-female-logo AquaGen® Rainbow ALL FEMALE
Melke fra verifisert transformert hunnfisk brukes i stedet for vanlig hannfisk ved befruktning. Avkommet blir kun hunnfisk.
VIRUSTESTING
Individtesting av hunn-og hannfisk for ulike virus kan utføres ved befruktning. Kun virusfri stamfisk blir da benyttet i rognproduksjonen.
YNGEL
Startfôringsklar plommesekkyngel (ca 0,2 gram) og ferdig startfôret yngel (1-5 gram) kan leveres av alle rogntyper nevnt over.

Se generell produktpresentasjon av AquaGens regnbueørretrogn 2019/2020 her