Smoltgruppe med kun hunnlaks sjøsatt i Nordfjord

Sande Settefisk leverte sin første smoltgruppe som utelukkende består av hunnlaks til lokalitet Haneholmen hos Nordfjord Laks, den 19. april 2020. Dette var såkalt All Female-laks som skal redusere problematikken med kjønnsmodning i sjø.

Ingrid Torvanger og Tom Wilke fra Sande Settefisk ser til at smolten har det bra etter utsett på lokaliteten Haneholmen hos Nordfjord Laks.

Ingrid Torvanger og Tom Wilke fra Sande Settefisk ser til at smolten har det bra etter utsett på lokaliteten Haneholmen hos Nordfjord Laks.

Rogna ble levert av AquaGen i januar 2019 og var vår første kommersielle All Female-leveranse av laks til norsk oppdrettsnæring, sier teknisk salgssjef sør i AquaGen, Lisbeth Ingebrigtsen. Bakgrunnen for at Nordfjord Laks ønsket å prøve All Female, var utfordringer med kjønnsmodning hos hurtigvoksende stor smolt satt ut tidlig på våren, sier Leiv Slagstad, daglig leder i Nordfjord Laks.

Redusert kjønnsmodning med hunnfisk

Tidlig kjønnsmodning kan oppstå i varierende grad før den oppnår slaktestørrelse. Spesielt på lokaliteter med varierende salinitet og temperatur, kan man registrere en del kjønnsmodning, særlig blant hannfisk. Dette er en uønsket hendelse da det fører til dårlig fiskevelferd, redusert kvalitet og vekst hos fisken.  I mange tilfeller vil bruk av lys redusere kjønnsmodningen, men dette virker ikke under alle oppdrettsforhold.

Hannfisken har fra naturens side større risiko for utvikling av kjønnsmodning sammenlignet med hunnfisken. En av løsningene på dette kan være å sette ut fisk som er selektert for redusert kjønnsmodning ved bruk av genmarkører og/eller bare produsere hunnfisk. Dette kan oppnås gjennom ultralydsortering av kjønn på smoltstadiet eller bruk av All Female-fisk.

Erfaringer i settefiskfasen

All Female-rogna var selektert for virusresistens mot IPN, PD, CMS og rask vekst (SHIELD). Samtidig ble det også levert ordinær rogn med begge kjønn (GAIN) som var selektert for resistens mot IPN, PD, CMS, lus og enda bedre vekstegenskaper enn All Female. Rogna fra begge gruppene ble lagt inn hos Hyen Fisk, den 3. januar i 2019 og flyttet til Sande Settefisk som startfôringsklar yngel, 1. mars i 2019. Klekkeprosenten på gruppene var henholdsvis 98,6 % for All Female og 98,5 % for GAIN.

Veksten på All Female-fisken var overraskende god, med tanke på at den ble sammenlignet med GAIN-fisken som er topproduktet til AquaGen, sier Ingrid Torvanger, avdelingsleder i Sande Settefisk (se video av All Female-fisken nedenfor).

Vi er kjempefornøyde totalt sett, men det var litt forskjell på smoltutviklingen på de to gruppene, sier daglig leder for Sande Settefisk, Tom Wilke. All Female-fisken måtte ha litt ekstra stimuli for å oppnå smoltstatus, men litt naturlig lys hjalp til slutt. Vi har per i dag ikke kapasitet til å kjøre sjøvann på disse, men etter utbygging vil dette bli mulig, opplyser han.

Skal sammenligne to ulike fiskegrupper i sjø

Nordfjord Laks har to konsesjoner fordelt på lokaliteter i Hyenfjorden og Nordfjord. De får sin settefisk fra Hyen Fisk og Sande Settefisk som produserer både regnbueørret og laks. Nordfjord Laks var de første som gikk over til kun All Female på regnbueørreten på grunn av utfordringer med brakkvann og kjønnsmodning. De ønsket å gjøre det samme med laks som følge av samme problematikk.

All Female-fisken går på samme lokalitet som GAIN-fisken, så det blir spennende å følge utviklingen for gruppene frem til slakt. Drømmen er å få All Female GAIN fremover, sier Tom og Ingrid før de drar tilbake til settefiskanlegget for å fôre opp neste generasjon All Female-laks.

Publisert

28. april 2020

Endret

30. mai 2023