Rogn­produkter

Vårt kundeløfte er å levere det beste genetiske startmaterialet for en sikker produksjon og størst mulig verdiskaping i havbruket.

Tilvekst

Vi avler for en fisk som gir svært god tilvekst, god fôrutnyttelse og kort produksjonstid.

Overlevelse

Vi utvikler rogn som er motstandsdyktig mot alle vanlige patogener og parasitter.

Kvalitet

Høy kvalitet på rogna gir en delikat fisk med dyp rød filetfarge og superior kvalitet.

Biosikkerhet

Biosikkerheten i produksjonen vår av rogn og stamfisk har høyeste prioritet.

Våre arter

Atlantisk laks

Salmo salar L.

Våre lakserogn har en unik genetikk, og fortellingen om laksekoden og utgangspunktet for verdens mest foredlede avlsmateriale starter langt tilbake i tid. Laks som art har eksistert i mer enn 70 millioner år. Laksen er robust og har tilpasset seg store miljøendringer gjennom flere istider. Evnen til å takle slike endringer ligger i genene. Laksens nedarvede genetiske oppskrift - koden for artens unike tilpasningsevne - ble selve bærebjelken da idèen om å sette den i avl ble realisert i 1971. Da ble den norske koden, og vårt avlsprogram, til.

Stor fjordørret

Oncorhynchus mykiss

Vårt avlsprogram på regnbueørret - også kalt fjordørret - er det eneste i verden som er drevet etter vitenskapelige prinsipper helt siden starten i 1968. Den spenstige fisken er et unikt produkt med en stor tilhengerskare blant forbrukere - både her hjemme og internasjonalt. Vi produserer nå robust rogn fra stamfiskgenerasjon nummer 17 og i den genetiske utviklingen har vi fokusert på å avle frem egenskaper som gir en ansvarlig og sikker sjøproduksjon av stor, sølvblank og svært delikat fjordørret.

Rognkjeks

Cyclopterus lumpus

I 2017 gikk vi inn i et samarbeid med Namdal Rensefisk, verdens første avlssenter for rognkjeks. Samarbeidet skal bidra til en langsiktig og bærekraftig håndtering av luseproblemet i norsk lakseoppdrettsnæring. Gjennom AquaGens vitenskapelige og målrettede avlsprogram på rognkjeks - unikt i sitt slag - blir fiskehelsen og velferden til rensefisken optimalisert og tilpasset et liv i laksemerden som førsteklasses lusespiser.

BEST PÅ ROGNKVALITET

BEST PÅ TILVEKST

BEST PÅ OVERLEVELSE