Produkter

Lakserogn (Salmo salar L.)

Dagens produkter av atlantisk laks er basert på innsamling av et variert og representativt genetisk materiale fra 41 lakseelver i perioden 1971-1974. Gjennom et sammenhengende utviklingsarbeid er det skapt et genetisk materiale som er tilpasset dagens krav fra produsent og forbruker. Se nærmere beskrivelse her