Såkorn for livskraft og lønnsomhet

Vi er et forskningsorientert avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk startmateriale og befruktet rogn til den globale akvakulturnæringen.

Rogn

Vi produserer genetisk startmateriale; fiskeegg med råsterk genetikk som gir en svært robust og frisk fisk som yter godt.

Stamfisk

Vi forvalter og utvikler den norske koden - det eldste vitenskapelige avlsprogrammet for atlantisk laks og regnbueørret.

Forskning

Avansert genomikk og banebrytende forskning på sykdomsresistens, vekst og et stadig mer bærekraftig havbruk.

Historien vår

Den norske koden og det eldste vitenskapelige avlsprogrammet for atlantisk laks og regnbueørret forvaltes av AquaGen AS. Det forplikter. Å ta vare på det unike  utgangspunktet for å skape et sunt og bærekraftig havbruk er et oppdrag vi bærer med stolthet og ansvar.

dennorskekoden

1971

Den norske koden

Vitenskapsmenn ved Norges Landbrukshøyskole starter første generasjon oppdrettslaks og regnbueørret. De samler inn den flotteste stamfisken fra over 40 norske elver. Avlsprogrammet starter.


1975

En større laks

Vi selekterer ut stor stamfisk for å avle frem en laks med god tilvekst. Med en laks som vokser raskere og er større ved slakt går fôrfaktoren ned.


1981

Kjønnsmodning 1.0

Vi selekterer på faktoren kjønnsmodning og avler for å hindre at dette skjer for tidlig hos fisken. Slik unngår vi redusert vekst og risiko for død.


1994

Den fine rødfargen

Den første lakserogna produsert for å oppnå en sterkere og jevnere filètfarge leveres.


1995

En frisk laks

Den første lakseorgna produsert for sykdomsresistens leveres.


2001

Genbank på plass

Vi starter med frysing av melke (kryoteknologi) som en del av avlsarbeidet. Slik ivaretar og arkiverer vi det genetiske materialet vårt, som en levende genbank.


2007

IPN-resistens

Vi identifiserer genmarkøren (QTL) som gir laksen resistens mot infeksiøs pankreasnekrose (IPN).


2010

PD, CMS, HSMB

I en intensiv forskningspreiode fra 2010-2016 utvikler vi rogn med økt resistens mot flere alvorlige virussykdommer.


2013

Genomisk seleksjon

Flere egenskaper blir kraftig forbedret når AquaGen blir det første avlsselskapet som benytter genomisk seleksjon på fisk.


2015

Kjønnsmodning 2.0

Funnet av genet som styrer kjønnsmodning hos villaks gir oss nye, effektive metoder for å kontrollere kjønnsmodningen også hos oppdrettslaksen vår.


2016

Rogn hele året

Med en kombinasjon av innovativ sjø- og landbasert stamfiskproduksjon kan AquaGen levere rogn hele året.


2021

Svært god tilvekst

Vi leverer nå rogn som gir svært god tilvekst. Når fisken oppholder seg kort tid i ferskvann og sjøvann minimerer vi eksponeringstiden for lus og patogener. Rask tilvekst øker også produksjonshastigheten.


2030

Avl for fremtiden

Med utgangspunkt i forskningen bidrar vi til et havbruk som etterlater seg et minimalt fotavtrykk gjennom hele produksjonssyklusen, fra vitenskap til matfat.

AquaGen_Steigen_BERRE__BRE2941

Møt menneskene

Hos oss får du oppleve hele den fininnstilte verdikjeden i havbruket - fra avansert genetikk til praktisk produksjon av stamfisk og rogn, som igjen videreforedles til matfisk for konsum hos dyktige oppdrettere over hele verden.

Global virksomhet

Våre høyteknologiske produksjonsanlegg for stamfisk i Norge, Skottland og Chile produserer rogn til produsenter over hele verden som foredler den videre til delikat matfisk og millioner av sunne måltider – hver dag.

AquaGen-rogna

Sertifiseringer og erklæringer

All vår stamfisk og rogn produseres i henhold til anerkjente sertifiserte kvalitetsprosedyrer innen fiskehelse, dyrevelferd og  bærekraft.

Tax strategy – UK

The AquaGen Group is committed to full compliance with all statutory obligations and full disclosure to relevant tax authorities. The AquaGen Group’s tax affairs are managed in a way which takes into account the group’s wider corporate reputation in line with the AquaGen Group’s overall high standards of governance.

GLOBAL G.A.P.

GLOBAL G.A.P. (Global Good Agricultural Practice) er en internasjonal standard som ivaretar krav til matvaresikkerhet, miljøvern, fiskevelferd og helse, samt sikkerhet og velferd for de ansatte (GRASP). Dette er en omfattende standard som sikrer konsumenten at produksjonen er utført etter strengt definerte kriterier.

Debio

Debio er en sertifisering for økologisk akvakultur hvor hensynet til miljø, trivsel og god helse for oppdrettsfisken blir ekstra ivaretatt. Dette innebærer at smittestoffer, parasitter og medisinrester ikke skal påvirke ville organismer. Tettheten av fisk skal ikke forårsake atferd som stress eller finnebiting/skader og fisken skal ha mulighet til å danne stim. Råvarene til fôret er fra økologisk landbruk eller avskjær fra bærekraftig fiske.

ISO 9001:2015

ISO (International Organization for Standardization) 9001 er en standard for kvalitetsledelse. Standarden stiller krav til å identifisere, styre, måle og kontinuerlig forbedre prosesser i bedriften.

Code-EFABAR

European Forum for Farm Animal Breeders (EFFAB) har utarbeidet kodeks for god praksis i dyreavl, inklusive fiskeavl, og reproduksjon (Code-EFABAR). Sertifiseringen sikrer at avlsarbeidet blir drevet i samsvar med anerkjente avlsfaglige og dyreetiske prinsipper.

Erklæring GMO

AquaGen AS bekrefter at rogn fra våre stamfiskanlegg og fra våre samarbeidspartnere ikke har gjennomgått noen form for genetisk modifikasjon.

Erklæring om god sosial praksis

AquaGen AS bekrefter at vi jobber iht. ILO-konvensjonene, ivaretar våre ansatte og sikrer deres rettigheter.

Redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven

Redegjørelse ihht. Åpenhetsloven for regnskapsåret 2023/2024, er nå tilgjengelig. Ta kontakt med Direktør for HR og forretningsstøtte Ingunn Wasland Pettersen ved spørsmål.

EW Group

AquaGen er 100 % eid av EW Group, et familieeid, strategisk holdingselskap med internasjonal virksomhet innenfor avl, genetikk, farmasi og ernæring knyttet til den globale landbruks- og havbruksnæringen. EW Group har 12 500 ansatte fordelt på 160 datterselskaper i mer enn 30 land.