Om AquaGen

 

Vi er et forskningsorientert avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale og befruktet rogn til den globale akvakulturnæringen. Med vitenskap, helse, bærekraft og fremtid som drivkraft forvalter og eier vi verdens mest foredlede avlsmateriale på atlantisk laks, regnbueørret, stillehavslaks og rognkjeks.

Helt siden 1970-tallet da innsamling av disse fiskeartene begynte, har det foregått en kontinuerlig forskning og utvikling i samarbeid med næringsutøvere og forskningsinstitusjoner. Basert på et langsiktig systematisk avlsarbeid, kombinert med bruk av moderne avlsteknologier, tilbyr vi i dag løsninger på mange utfordringer i akvakulturnæringen.

 

Vår visjon: Såkorn for livskraft og lønnsomhet. 

Dette innebærer at vi skal bidra til å øke verdiskapingen i den globale akvakulturnæringen, gjennom til en hver tid å levere markedets beste avlsmateriale med dokumenterte genetiske og biologiske egenskaper som fremmer livskraft, lønnsomhet, fiskevelferd og bærekraft.