Om AquaGen

AquaGen er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale akvakulturnæringen. Gjennom en markedsorientert forskning og utvikling har AquaGen oppnådd en ledende posisjon som leverandør av befruktet rogn av atlantisk laks og regnbueørret.

AquaGen eier og forvalter verdens mest foredlede avlsmateriale på atlantisk laks og regnbueørret. Helt siden 1970-tallet da innsamling av disse fiskeartene begynte, har det foregått en kontinuerlig forskning og utvikling i samarbeid med næringsutøvere og forskningsinstitusjoner. Basert på et langsiktig systematisk avlsarbeid kombinert med bruk av moderne avlsteknologier, tilbyr AquaGen løsninger på mange utfordringer i akvakulturnæringen.

AquaGens visjon: Såkorn for livskraft og lønnsomhet. 

Dette innebærer at AquaGen skal bidra til å øke verdiskapingen i den globale akvakulturnæringen, gjennom til en hver tid å levere markedets beste avlsmateriale med dokumenterte genetiske og biologiske egenskaper som fremmer livskraft, lønnsomhet, fiskevelferd og bærekraft.