Om AquaGen

AquaGen er et avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale til den globale havbruksnæringen. Gjennom en markedsorientert forskning og utvikling har AquaGen oppnådd en ledende posisjon som leverandør av befruktet rogn av atlantisk laks og regnbueørret.

>> Les mer

Profunda AS i Barstadvik er båndlagt etter mistanke om ILA

Mattilsynet har den 28. desember 2017 sendt melding om båndlegging av anlegget etter mistanke om ILA hos en stamlaks. Anlegget er et landbasert påvekstanlegg for stamfiskproduksjon, basert på gjennomstrømming med sedimentfiltrert borevann.

>> Les mer

Vis flere nyheter