Om AquaGen

AquaGen er et forskningsorientert avlsselskap som utvikler, fremstiller og leverer genetisk materiale og befruktet rogn til den globale akvakulturnæringen. Med vitenskap, helse, bærekraft og fremtid som drivkraft forvalter og eier vi verdens mest foredlede avlsmateriale på atlantisk laks, regnbueørret, stillehavslaks og rognkjeks.

>> Les mer

Laksen vår viser høy overlevelse også mot ny variant av IPN

IPN (infeksiøs pankreasnekrose) er en kjent virussykdom hos laks og regnbueørret som for noen tiår siden forårsaket store tap for norsk oppdrettsnæring. Utbrudd av IPN skjer særlig hos yngel i settefiskfasen, og i en periode etter smoltutsett.   Hos atlantisk laks er det stor variasjon […]

>> Les mer

Genetic discovery points the way to flavobacteriosis-resistant salmon

A team of aquaculture researchers has made a significant breakthrough with the identification of two new genetic markers that indicate greater resistance to a bacterial infection in Atlantic salmon. Article from Fishfarmingexpert.com

>> Les mer