De gode genene

Bærekraftig havbruk starter med å velge den sterkeste rogna med de beste genene. Kraften i genetikken vår sikrer produsenter over hele verden en effektiv, sikker og ansvarlig produksjon av fisk – helt fra starten av.

Rogn

Vi produserer genetisk startmateriale; fiskeegg med råsterk genetikk som gir en svært robust og frisk fisk som yter godt.

Stamfisk

Vi forvalter og utvikler den norske koden - det eldste vitenskapelige avlsprogrammet for atlantisk laks og regnbueørret.

Forskning

Avansert genomikk og banebrytende forskning på sykdomsresistens, vekst og et stadig mer bærekraftig havbruk.

AquaGen-rogna

Såkorn for livskraft

Rogna vår sikrer et ansvarlig, lønnsomt og bærekraftig oppdrett av atlantisk laks og fjordørret. Produktene våre sørger for god ytelse og vekst hos fisken og oppfyller de strengeste kvalitetskrav til sunn og velsmakende mat.

Fra vitenskap til matfat hviler et stort ansvar.

Nøkkelen til å nå mange av FNs bærekraftsmål ligger i havet. Gjennom hele syklusen fra vitenskap til matfat forplikter vi oss til en bærekraftig verdiskaping på den tredelte bunnlinjen; miljø, samfunn og økonomi. God ytelse på én bunnlinje skal ikke gå på bekostning av god ytelse på en annen. ​Gjennom en sikker produksjon og en sikker leveranse sørger vi for at oppdrettere alltid mottar et genetisk startmateriale som er optimalisert for fisk, miljø og mennesker.

Avl, Forskning og Produksjon

Folkehelse og Folkeopplysning

Levende Kystsammfunn

Siste nytt

Svar på høring av Genteknologiutvalgets NOU 2023: 18

‘Genteknologi i en bærekraftig fremtid’ fra Norsvin, Geno og AquaGen

Les mer

Hearing response to NOU 2023-18

«Genredigering i en bærekraftig fremtid» from Mowi, Salmar, Benchmark Genetics and AquaGen

Les mer

AquaGen styrker sin ledelse med kompetanse innen forsyningsledelse

Teknologiske skift i den globale havbruksnæringen gjør at krav til leveringssikkerhet av rogn har økt. Som den ledende leverandøren av rogn og genetikk til lakse- og regnbueørretproduksjon, ønsker AquaGen å utvikle næringa videre. Å tilby genetisk materiale for sunn fisk, god tilvekst og lavt miljøfotavtrykk blir fortsatt viktig, men like viktig blir det å levere rogna til rett tid og i rett mengde. Som et viktig ledd i dette styrker selskapet nå sin kompetanse innen forsyningsledelse.

Les mer

Åpning av nye avdelinger ved AquaGen Profunda

AquaGen avd Profunda ble offisielt åpnet 21.08.2023, som Norges eneste fullsyklus landbaserte rognproduksjonsanlegg. Profunda vil levere biosikker lakserogn av den beste kvalitet året rundt, og planlegger på sikt å eksportere til hele verden.

Les mer

Alt nytt starter med noe lite

Play Video

Alt nytt starter med noe lite. En dråpe, et frø, et egg. Troen på at noe lite kan bli starten på noe mye større. Noe viktig. Noe som kan forandre verden. For hvem hadde trodd at en laks som svømte lykkelig rundt i Nidelva for 50 år siden skulle bli stamfar til milliarder av fisk jorden rundt? Vel, vi trodde det.