Atlantisk laks

Laks som art har eksistert i mer enn 70 millioner år. Laksen er robust og har tilpasset seg store miljøendringer gjennom flere ti-talls istider. Laksens nedarvede genetiske oppskrift ble selve bærebjelken da idéen om å sette den i avl ble realisert i 1971.

Avlskjempen Gen-innOva®

Vi selekterer for en høypresterende og robust fisk ved hjelp av genomisk seleksjon. Med et storskala balansert avlsprogram bestående av 1000 familier, overvåker vi mer enn 20 egenskaper for å sikre god fremgang på ønskede egenskaper, samtidig som risikoen for uønskede effekter elimineres. 70 000 ulike genmarkører brukes for å velge ut den aller beste stamfisken. Resultatet blir rogn med god ytelse som oppfyller de strengeste kvalitetskrav.

Tilpasset ulike produksjonsmiljø

Laksens sterke, genetiske utgangspunkt er selve grunnlaget for avlsarbeidet vi gjør. Avl på atlantisk laks utføres på et solid vitenskapelig grunnlag og lakserogna vi produserer bidrar til en ansvarlig og lønnsom videreforedling ute hos produsentene.

Basert på miljøet laksen skal vokse opp i, har vi optimalisert genetikken i tre prestasjonsgrupper:

Produktportefølje

Høypresterende GEN-innOva® GAIN

I GEN-innOva® GAIN er rogna fullspekket med genetisk kvaliteter som holder laksen frisk og sterk gjennom hele livssyklusen. Produsert fra de aller beste stamfiskene våre er dette et høypresterende genetisk startmateriale som gir oppdretter en robust og stor laks som vokser godt og er selektert for å være beskyttet mot de viktigste virussykdommene.

I GEN-innOva® GAIN gir en svært god tilvekst og laksen trenger derfor kort tid i både ferskvann og sjøvann. Dette øker omløpskapasiteten i oppdrettsanleggene, samt minimerer eksponeringstiden for lakselus og patogener.

Egenskaper

Tilvekst
Høy
IPN, CMS, PD, HSMB
Høy
Lus
Medium

Tilvalg

Rødfarge
All Female

Robuste GEN-innOva® SHIELD

Med GEN-innOva® SHIELD blir laksen frisk og sterk gjennom hele livet. Dette er et genetisk startmateriale som gir oppdretter en robust laks som vokser godt og er beskyttet mot de viktigste virussykdommene.

GEN-innOva SHIELD har god tilvekst og laksen trenger relativt kort tid i både ferskvann og sjøvann, noe som minimerer eksponeringstiden for lakselus og patogener.

GEN-innOva® SHIELD leveres hele året.

Egenskaper

Tilvekst
Medium
IPN, CMS, PD, HSMB
Høy

Tilvalg

Rødfarge
All Female

All Female TERRA-nOva® LAND

All Female TERRA-nOva® LAND er rogn fra spesifikk patogenfri stamfisk, produsert ved vårt landbaserte anlegg i Barstadvik (Ørsta). Den er utviklet spesielt med tanke på landbasert oppdrett og er et genetisk start-materiale med kun hunnfisk som sørger for at fisken modner i riktig tempo. Den vokser godt og gir en delikat matfisk med høy slaktevekt og høy kvalitet på kjøttet.

Egenskaper

Tilvekst
Medium
IPN
Medium
Rødfarge
Medium

Tilvalg

HSMB

Selektert for å prestere

Gjennom den grundige, genomiske selekteringsprosessen sørger vi for at lakseeggene leverer på de viktigste egenskapene og eliminerer uønskede effekter. Dette er en kontinuerlig prosess hvor reslutatet forbedres over tid. Totalt sett ovevåker og optimaliserer vi over 20 egenskaper.

Av disse har vi fire fokusegenskaper:

Tilvekst

En laks selektert for god tilvekst vokser bedre enn en uselektert laks under samme miljøforhold.

 

God tilvekst gir

  • Kortere produksjonstid i ferskvann og sjøvann
  • Økt produksjon i oppdrettsanleggene
  • Minimert eksponeringstid for lakselus og patogener
  • Bedre fôreffektivitet
  • En mer bærekraftig og effektiv produksjon.

Overlevelse

Seleksjon for økt sykdomsresistens er forebyggende og reduserer tap av fisk ved sykdomsutbrudd.

 

Seleksjon for bedre beskyttelse mot

  • Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB)
  • Cardiomyopatisyndrom (CMS)
  • Pankreassykdom (PD)
  • Infeksiøs pankreasnekrose (IPN)

Kvalitet

Kontinuerlig validering

Vi selekterer for en optimal produksjon med minst mulig risiko.

Alle produkter og egenskaper testes regelmessig i slaktetester, smitteforsøk, feltmålinger og prosjekter internt eller i samarbeid med ulike partnere, kunder og forskningsinstitusjoner.

 

Kjønnsmodning

Når temperatur og lysforhold optimaliseres for god tilvekst øker risikoen for tidlig kjønnsmodning hos hannfisk. Vi tilbyr derfor alle våre produkter som ALL FEMALE (kun hunnfisk).

 

Rødfarge

Ved å selektere for god innfarging sikrer vi en delikat og jevn rødfarge.

Biosikkerhet

Biosikkerheten i produksjonen vår av rogn og stamfisk har høyeste prioritet. Vi har et helhetlig barriereperspektiv for fisken vår, og jobber proaktivt for å unngå uønskede hendelser.

Et omfattende screeningprogram sørger for at fiskens helse overvåkes gjennom hele livssyklusen. Dette inkluderer obduksjon og screning av alle stamfiskebestandene. For ILAV-HPRO blir all stamfisk individscreenet.

Spesifikk Patogen-fri (SPF) rogn produseres ved vårt landbaserte stamfiskanlegg Profunda i Barstadvik.

Trenger du informasjon?

Ønsker du å vite mer om våre produkter, eller har du spørsmål om salg og leveranse?