Stor fjordørret

Den flotte og spenstige fjordørreten vokser opp i 400 meter dype fjorder mellom majestetiske fjelltopper på Vestlandet i Norge.

Fjorddronninga OCEANQUEEN®

Vårt avlsprogram på stor ørret – også kalt fjordørret – er det eneste i verden som er drevet etter vitenskapelige prinsipper helt siden starten i 1968. Den spenstige fisken er et unikt produkt med en stor tilhengerskare blant forbrukere – både her hjemme og internasjonalt.

Vi produserer nå den robuste rogna OCEANQUEEN® fra stamfiskgenerasjon nummer 17 og i den genetiske utviklingen har vi fokusert på å avle frem egenskaper som gir en ansvarlig og sikker sjøproduksjon av stor, sølvblank og svært delikat fjordørret.

Produktportefølje

OCEANQUEEN® Great Arctic Silver Trout

I vårt brede og balanserte avlsprogram måler vi mange egenskaper som er viktige for å få maksimal avlsmessig fremgang og sikre at fremgang i en egenskap ikke gir tilbakegang i en annen. En viktig egenskap er god tilvekst, som reduserer tiden fisken er utsatt for smittepress i sjø, og bedrer utnyttelsen av sjøanleggene. Utforsk de ulike egenskapene for OCEANQUEEN® her.

Egenskaper

Tilvekst
Høy
Sølvfarge
Høy
IPN-resistens
Høy

Tilvalg

FLAVO

I de skjøre ørreteggene ligger råsterk genetikk

Vi selekterer for en høypresterende og robust ørret ved hjelp av familieseleksjon. Med et storskala balansert avlsprogram med over 200 familier, overvåker vi mer enn 12 egenskaper for å sikre god fremgang på ønskede egenskaper, samtidig som vi reduserer risikoen for uønskede effekter. Tusenvis av ulike genmarkører brukes for å velge ut den aller beste stamfisken. OCEANQUEEN® gir god ytelse, god vekst og oppfyller de strengeste kvalitetskrav til sunn og velsmakende mat.

Tilvekst

En ørret selektert for god tilvekst vokser bedre enn en uselektert ørret under samme miljøforhold.

God tilvekst gir

  • Kortere produksjonstid i ferskvann og sjøvann
  • Økt produksjon i oppdrettsanleggene
  • Minimert eksponeringstid for lus og patogener
  • Bedre fôreffektivitet
  • En mer bærekraftig og effektiv produksjon.

Overlevelse

Seleksjon for økt sykdomsresistens er forebyggende og reduserer tap av fisk ved sykdomsutbrudd.

Seleksjon for bedre beskyttelse mot

  • IPN

Tilvalg

  • FLAVObakteriose

Kvalitet

Kontinuerlig validering

Vi selekterer for en optimal produksjon med minst mulig risiko.

Alle produkter og egenskaper testes regelmessig i slaktetester, smitteforsøk, feltmålinger og prosjekter internt eller i samarbeid med ulike partnere, kunder og forskningsinstitusjoner.

Kjønnsmodning

Ørretrogna tilbys kun som ALL FEMALE (hunnfisk).

Rødfarge

Ved å selektere for god innfarging sikrer vi en god og jevn rødfarge.

Biosikkerhet

Biosikkerheten i produksjonen vår av rogn og stamfisk har høyeste prioritet. Vi har et helhetlig barriereperspektiv for fisken vår, og jobber proaktivt for å unngå uønskede hendelser.

Et omfattende screeningprogram sørger for at fiskens helse overvåkes gjennom hele livssyklusen. Dette inkluderer obduksjon og screning av alle stamfiskebestandene. For IPNV blir all stamfisk individscreenet.

Trenger du informasjon?

Ønsker du å vite mer om våre produkter, eller har du spørsmål om salg og leveranse?