Ny finansdirektør i AquaGen

Øyvind Lauvbakk har 14. september 2020 tiltrådt som ny CFO (Finansdirektør) i AquaGen. Øyvind er opprinnelig fra Hemnesberget i Nordland og er 39 år. Han er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor, med utdannelse fra Bodø, Leeds og Norges Handelshøyskole i Bergen.

Øyvind har lang erfaring fra revisjon og rådgivning innen økonomi og virksomhetsstyring fra Ernst & Young, samt fem års erfaring fra Norwegian Air Shuttle. Her var han Head of Business Controlling før han i 2018 flyttet til Trondheim med familien og tok en stilling som økonomisjef i Melhus Bil.

I stillingen som CFO i AquaGen AS vil Øyvind ha overordnet ansvar for økonomifunksjonen i selskapet samt være sentral for selskapets strategiarbeid og forretningsutvikling. Øyvind vil ha kontor på Pirsenteret i Trondheim, og rollen inngår i selskapets ledergruppe. AquaGen ser frem til å få en erfaren leder for selskapets økonomiavdeling og en kompetent forretningsanalytiker i en av selskapets nøkkelposisjoner.

Roger Oddebug slutter som finansdirektør i AquaGen etter sju år i selskapet og starter i et annet selskap fra 1. oktober. Roger har hatt en sentral og viktig rolle for AquaGen i den tiden han har vært i selskapet, og AquaGen ønsker ham lykke til i sin nye rolle.

Øyvind Lauvbakk

Øyvind Lauvbakk

Publisert

15. september 2020

Endret

30. mai 2023