Inngår rognavtale til over 100 millioner

AquaGen blir eneleverandør av rogn når Norway Royal Salmon åpner sitt nye settefiskanlegg utenfor Tromsø.

Anlegget i Dåfjord, en times kjøring fra Tromsø, blir et av verdens største smoltanlegg når det åpner i 2021. Da med rogn utelukkende fra AquaGen.

 – Vi er veldig fornøyde med å ha fått på plass denne treårige avtalen. Vi er godt kjent med AquaGen fra tidligere og har samarbeidet på flere områder, men dette er den første store rognavtalen vi inngår sammen, forteller konserndirektør ferskvann, Tore Evjen.

Fra venstre: Liza-Mari Widnes Isaksen, Lisbeth Martinsen og Kåre Gruven (NRS), Hans Reidar Halle-Knutzen og Anders Fjellheim (AquaGen), og Tore Evjen (NRS).

Strategisk satsing

De omlag 17 millioner rognkornene i året skal gjøre NRS og samarbeidende selskap, nærmest selvforsynt med smolt, og er en del av en større strategisk satsing for selskapet.

– Vi skal levere et kvalitetsprodukt til middagsbord over hele verden. Gjennom bærekraftig vekst skal vi fortsette å vokse og være lønnsomme og bidra i de lokalsamfunnene vi er en del av. Vi satser her i Nord-Norge fordi det er her vi finner det vi mener er de beste lokasjonene for å drive bærekraftig oppdrett, og vårt nye smoltanlegg er en sentral brikke i denne strategien, understreker Evjen.

 Fagsjef fôr i NRS, Kåre Gruven, forteller at det var naturlig å velge AquaGen som gjennom sitt mangeårige arbeid med avl og genomisk seleksjon har oppnådd gode resultater med sine rognprodukt.

 – AquaGen har et høyt fokus på utvikling av nye produkter. Det er viktig for oss å ta inn de beste rognproduktene, og AquaGen har vist svært gode resultat på områder som tilvekst og avlsfremgang, sier Gruven.

Bruker 100 % GAIN-rogn

NRS har valgt å bruke 100 prosent GAIN-rogn, et rognprodukt med den største fremgang på luseresistens, håndteringstoleranse og vekst.

Vi har sett at GAIN gir bedre vekst, og vi velger derfor å kun bruke dette rognproduktet. I tillegg har AquaGen noen backup-løsninger som sikrer fleksibilitet og leveringsevne, og det er også en av grunnene til at vi velger dem, sier Gruven.

 Også for AquaGen er denne avtalen strategisk betydningsfull, ikke minst for å kunne jobbe så systematisk over tid som genetikk og avlsarbeid krever.

– Dette er en viktig avtale for oss, og en type langsiktig samarbeid som vi ønsker der vi kan utvikle produktene videre sammen med kundene våre. I tillegg synes vi selvsagt det er veldig artig at det avlsarbeidet vi gjør blir lagt merke til, smiler salgs- og markedsdirektør i AquaGen, Hans Reidar Halle-Knutzen.

Løft for utviklingen av steril fisk 

For både NRS og AquaGen ligger bærekraft til grunn for alt utviklingsarbeidet som skjer i selskapene, og den største delen av avtalen består av steril fisk som skal brukes i NRS` grønne tillatelser. Disse skal stimulere til nye teknologiske løsninger eller driftsmåter for å redusere miljøutfordringene med rømming av oppdrettsfisk.

– Produksjon av steril fisk er fortsatt ganske nytt, og sammen med NRS ønsker vi å utvikle denne produksjonen ytterligere for å få enda bedre overlevelse, mer robust fisk og enda raskere tilvekst. Dette er et arbeid som vi gleder oss til, og som kommer til å være et løft for hele næringa når det gjelder videre utvikling av steril fisk, sier Hans Reidar Halle-Knutzen.

Tore Evjen (NRS) og Hans Reidar Halle-Knutzen (AquaGen) signerer avtalen.

Tore Evjen (NRS) og Hans Reidar Halle-Knutzen (AquaGen) signerer avtalen.

Lokale arbeidsplasser

Settefiskanlegget i Dåfjord er strategisk plassert med tanke på NRS sin aktivitet i Nord-Norge og vil gi betydelige lokale og regionale ringvirkninger. Driftsleder Liza-Mari Widnes Isaksen gleder seg til å starte opp anlegget på nyåret.

– Jeg har vært med i hele planleggingsfasen, og nå blir det fint å ta fatt på jobben i et topp moderne resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg) og rundt 20 ansatte, hvor vi kommer til å produsere rundt 2400 tonn i året, forteller Isaksen.

Publisert

20. oktober 2020

Endret

30. mai 2023