Vi investerer 150 millioner i landbasert stamfiskanlegg

AquaGen har inngått kontrakt med Artec Aqua som totalentreprenør for utbygging av Profunda i Barstadvik i Ørsta kommune. Kontrakten er verdt 150 millioner kroner.

Opptil 100 millioner rogn pr år

Profunda er i dag et landbasert anlegg for produksjon av stamfisk av laks. Så langt har anlegget tatt hånd om produksjon fra smolt på 100 g til stamfisk på 12-15 kg. Med den nye utbyggingen vil Profunda bli et full–syklus anlegg for produksjon av landbasert rogn; det vil si at fisken går hele livssyklusen i anlegget – fra rogn til rogn. Anlegget vil få en kapasitet til å levere mellom 80 og 100 millioner rogn i året.

Unik biosikkerhet

Profunda har produsert stamfisk av laks siden 2010 uten påvisning av smittsom sykdom eller laksepatogene virus. «Anlegget i Barstadvik utnytter de geologiske særtrekkene i området med avsetninger av silt, sand og grus som har bygget seg opp etter den siste istida (over de siste 15 000 år)» sier Frode Sætre, driftsleder ved Profunda. Dermed har anlegget tilgang til både marint og ferskt grunnvann, som hentes opp fra dype brønner. Dette gir anlegget et svært høyt biosikkerhetsnivå, og en unik mulighet til å levere garantert og dokumentert patogenfri rogn til norske og internasjonale kunder. Landbasert produksjon gir full kontroll på miljøforholdene i produksjonen, og sikrer årstidsuavhengig produksjon og leveranse av rogn. For å ivareta biosikkerheten også ved besøk, blir avdelingen utformet slik at besøkende kan se inn i produksjonen fra eksterne korridorer.

Genetikk for fremtiden

AquaGen kjøpte Profunda i 2017, og gjennomførte i 2018 første byggetrinn med ny påvekstavdeling, noe som firedoblet anleggets kapasitet i stamfiskproduksjonen. Siden dette har tre generasjoner av avlskjernen blitt satt inn i produksjonen ved anlegget, noe som sikrer den beste genetiske kvalitet på rogna som skal leveres fra Profunda. Den siste utbyggingen, som ferdigstilles våren 2022, vil fullføre strategien som ligger bak oppkjøpet.

Innleder jubileumsåret

De første familiene i avlsprogrammet ble laget høsten 1971, og i 2021 marker AquaGen 50 års–jubileet siden oppstarten av det vitenskapelige avlsarbeidet på laks. Utbyggingen på Profunda markerer starten på jubileumsåret, og samtidig en nyorientering av avlsprogrammet også til å levere genetikk til den landbaserte lakseproduksjonen.

Kontaktperson hos AquaGen er Nina Santi ([email protected]).

AquaGen sitt landbaserte stamfiskanlegg Profunda i Barstadvik i Ørsta kommune.

AquaGen sitt landbaserte stamfiskanlegg Profunda i Barstadvik i Ørsta kommune. Foto: Matias Myklebust.

Publisert

18. januar 2021

Endret

30. mai 2023