Til minne om professor og pioner Trygve Gjedrem

I sommer gikk den store pioneren innenfor avl, professor Trygve Gjedrem, bort etter kort tids sykdom. Han ble 92 år gammel. For oss i AquaGen har han betydd mye – som stor vitenskapsmann og en av de store kreftene som la grunnlaget for den norske oppdrettsnæringen.

Trygve Gjedrem fra filmen «Historien om den norske koden» av AquaGen / BERRE AS

Trygve Gjedrem fra filmen «Historien om den norske koden» av AquaGen / BERRE AS

Nå i 2021 markerer vi i AquaGen at det har gått 50 år siden verdens første generasjon i avlsprogrammet for laks så dagens lys i Norge. Et avlsprogram vi i dag forvalter. Sammen med Trygve Gjedrem etablerte Harald Skjervold avlsprogrammet fra forsøksstasjonen på Sunndalsøra tidlig på 1970-tallet. Trygve Gjedrem hadde det faglige ansvaret for de første generasjonene, og var i tillegg en sentral pådriver for etableringen av den nye og rendyrkede avlsstasjonen for laks på Kyrksæterøra i 1985.

Pionerarbeidet til Trygve Gjedrem var sentralt i utviklingen av den norske husdyrlaksen. Rask forbedring av tilvekst og andre viktige egenskaper hos laksen gjorde den ettertraktet og etter hvert lønnsom å produsere. Resultatene av avlsarbeidet var merkbare og tydelige for oppdretterne, og de effektene forskerne forutså lå tett opp til de opplevde resultatene i havbruket. Suksessen bidro til å etablere tette bånd mellom næringen og forskningsmiljøene, et avgjørende samarbeid som er videreført og like viktig den dag i dag.

Vitenskapsmannen Trygve Gjedrem har satt tydelige og solide spor etter seg. Hans innsats vitner om en sterk drivkraft tuftet på vitebegjær og nysgjerrighet. I tillegg viste han en sterk praktisk sans og en unik samfunnsforståelse. Denne drivkraften svekket seg aldri hos Trygve Gjedrem. Selv etter fylte nitti år kunne han ofte treffes i intense faglige diskusjoner med kolleger i Husdyrfagbygget på Ås. Kollegene på Ås trekker ofte frem det banebrytende forskningsarbeidet hans når de skal beskrive Trygve, men like gjerne de personlige kvalitetene som hans gode humør, ydmykhet og genuine interesse for andre mennesker.

Vi i AquaGen var så heldige å få intervjue Trygve Gjedrem i forbindelse med filmproduksjonen av vår og Norges viktige oppdrettshistorie kort tid før han gikk bort. Filmopptakene viser en vital og brennende engasjert vitenskapsmann som med tydelig stolthet formidler historien og potensialet i avlsarbeidet. Det har vært mange markante skikkelser og viktige personer involvert i utviklingen av lakseoppdrettet, og Trygve Gjedrem står frem som en av de aller fremste.

Vi lyser fred over Trygve Gjedrems minne.

Forfatter

Nina Santi

Publisert

12. august 2021

Endret

30. mai 2023