Ny rognportefølje atlantisk laks

Et sunt, suksessfullt og ansvarlig lakseoppdrett starter med å produsere fisken med de beste genene. Med et solid, genetisk grunnlag hos lakserogna får vi en frisk fisk som er godt beskyttet mot sykdom, som vokser godt og som tilbringer minst mulig tid i merdene. Dette gir oppdretterne på kort tid en stor laks av ypperste kvalitet når den foredles til delikat matfisk for kresne sjømatelskere. Rognporteføljen vår er nå revitalisert, og vi tilbyr nå oppdretterne kraftigere genetikk enn noen gang.

Viktig balanse fra vitenskap til matfat

Solid forankret i verdens eldste avlsprogram søker vi hele tiden kunnskap og sørger for at forskningen vår legger til rette for et velbalansert og bærekraftig havbruk for fisk, miljø og mennesker. Nøkkelen til å nå mange av våre bærekraftmål ligger nettopp i havet. Vi jobber kontinuerlig og metodisk for å sikre at det genetiske startmaterialet vi utvikler på den norske laksen bidrar til et havbruk som er optimalt for både fisk, miljø og mennesker.

Vår robuste stamfisk for atlantisk laks

Vår robuste stamfisk for atlantisk laks

I de skjøre lakseeggene ligger råsterk genetikk

Sterk rogn kommer fra sterk stamfisk. Med et storskala avlsprogram med 1000 laksefamilier, overvåker vi mer enn 20 viktige egenskaper hos stamfisken vår, og sørger for god ytelse gjennom hele produksjonen fra levert rogn til matfisk. For å selektere ut en høypresterende og robust fisk benytter vi genomisk seleksjon, en presis metode som sikrer større avlsmessig fremgang enn tradisjonelle seleksjonsmetoder, altså rent avl.

Den aller beste stamfisken velges ut gjennom et sett med 70.000 genmarkører (SNPs) som er spesialtilpasset laksepopulasjonen vår, slik at vi får høyest mulig prestasjon på egenskapene som er definert i avlsmålene våre. Presise metoder for beregning av genomisk slektskap og genomiske avlsverdier gir høy grad av sikkerhet i avlsarbeidet vårt.

Forankret i veldokumentert forskning resulterer dette i et genetisk startmateriale som gir en matfisk av aller ypperste kvalitet. Gjennom produksjonssyklusen tåler den godt å bli håndtert, den har en god hjertehelse og den er sykdomsresistent mot de vanligste virussykdommene IPN, PD, HSMB og CMS. Fisken vokser også godt, som resulterer i kortere produksjonstid.

AquaGen-rogna

AquaGen-rogna

Optimalisert for sjøbasert eller landbasert produksjon

Basert på miljøet laksen skal vokse opp i, har vi optimalisert genetikken i tre prestasjonsgrupper. Hver rognbatch er veldokumentert og har full sporbarhet:

Les mer på våre produktsider

Forfatter

AquaGen

Publisert

16. februar 2022

Endret

30. mai 2023