Høy overlevelse mot ny IPN-variant

IPN (infeksiøs pankreasnekrose) er en kjent virussykdom hos laks og regnbueørret som for noen tiår siden forårsaket store tap for norsk oppdrettsnæring. Utbrudd av IPN skjer særlig hos yngel i settefiskfasen, og i en periode etter smoltutsett.

Hos atlantisk laks er det stor variasjon i den genetiske motstandsdyktigheten mot sykdommen, og allerede i 2009 tok AquaGen i bruk genmarkører i avlsarbeidet. Dette har gjort laksen mer resistent mot IPN-viruset, og siden da er antall utbrudd av sykdommen redusert med mer enn 90 %.

Robust genetikk sikrer god overlevelse

IPN er en alvorlig sykdom som vi i AquaGen overvåker kontinuerlig. Vi samler hele tiden inn data og gjør relevante forsøk på potensielle utfordringer oppdretterne står overfor, for å være sikre på at det genetiske grunnlaget til laksen gir den de aller beste forutsetningene for å yte maksimalt gjennom hele livssyklusen sin.

I løpet av de siste årene har Veterinærinstituttets arbeid med karakterisering av virusstammer vist forekomster av en ny variant av IPN-viruset. Dette skaper naturlig nok ny usikkerhet hos oppdrettere. Kan den nye virusvarianten bryte gjennom laksens forsvarsmekanismer og igjen føre til sykdom og høy dødelighet? For å finne svar på dette har AquaGen gjennomført flere smitteforsøk med tradisjonell og ny IPN-variant. Flere tusen laks er inkludert i forsøkene, som er gjennomført i kontrollerte miljøbetingelser ved VESO Vikan over en periode på 40-50 dager.

Resultatene viste som forventet at beskyttelsen mot den tradisjonelle virusvarianten fortsatt gir over 95 % overlevelse hos AquaGen-laksen gjennom eksponeringsperioden. Den nye virusvarianten viste en gradvis økning i dødelighet gjennom forsøket og den totale overlevelsen var rundt 70%. Dette er gode nyheter for oppdretterne.

– Resultatene er bekreftet gjennom to uavhengige forsøk med svært like forløp; ingen akutt dødelighet, men en gradvis utvikling hvor 70% av fisken overlevde infeksjonen. Dette viser at AquaGen-stammen er godt rustet til å møte den nye IPN-varianten i felt, hvor smittepresset er betydelig lavere enn i et smitteforsøk, sier produktsjef Vibeke Emilsen i AquaGen.

AquaGen vil fortsette å overvåke situasjonen, men vårt inntrykk er at den nye varianten så langt har begrenset omfang og betydning. Vi tar gjerne imot tilbakemelding fra produsenter som opplever utfordringer slik at vi sammen kan samle erfaring og kunnskap og holde IPN-viruset i sjakk også i fremtiden.

Publisert

17. april 2023

Endret

30. mai 2023