Profunda ferdigstilt – AquaGens nye fullsyklusanlegg for stamfisk- og rognproduksjon

Profunda ferdigstilt – AquaGens nye fullsyklusanlegg for stamfisk- og rognproduksjon

AquaGens fullsyklusanlegg Profunda i Barstadvik. Foto: BERRE

AquaGens fullsyklusanlegg Profunda i Barstadvik. Foto: BERRE

 

Et fullsyklusanlegg  i verdensklasse ble fredag ferdigstilt i Barstadvik i Ørsta kommune. Her skal stamfisk fra laks unnfanges og leve hele livet under tak og under helt optimale forhold. En viktig årsak til at vi har satset på produksjon av stamfisk og rogn her i Barstadvik er de  unike vasskildene fra fjellene i området. Spesielle geologiske forhold knyttet til grusmasser og avleiringer fra istida gjør at vannet filtreres på en suveren og naturlig måte. Dette gir Profunda en unik biosikkerhet og svært gode produksjonsvilkår.

1. juli overtok AquaGen siste byggetrinn på det nye landbaserte anlegget fra Artec Aqua. Byggeprosjektet har pågått siden februar 2021 og kompletterer med dette Profunda som et fullsyklus, landbasert rognproduksjonsanlegg – fra rogn til rogn. Anlegget vil ha produksjonskapasitet på inntil 80-100 millioner rognkorn pr. år og blir et viktig bidrag til AquaGens totale rognproduksjon i Norge.

Topprodukter for det globale rognmarkedet

Profunda har siden starten vært basert på marine grunnvannsbrønner med svært god vannkvalitet og biosikkerhet. Brønnkapasiteten har blitt utvidet etter at AquaGen kjøpte anlegget i 2016, og det har også blitt etablert grunnvannsbrønner for ferskvann som også desinfiserer vannet før det går inn i produksjonsavdelingene. Anlegget er en kombinasjon av gjennomstrøm og gjenbruk og har et svært effektivt energianlegg for å kunne styre utviklingen av smolt, stamfisk og rogn med ulike vanntemperaturer. Det er også tatt mange grep for å øke produksjonssikkerheten ved anlegget, med redundans i kritiske ledd. Anlegget har i løpet av prosjektet fått overført rogn fra flere årsklasser av AquaGens avlskjerne vår og anlegget kan produsere genetiske topprodukter tilpasset både landbasert og sjøbasert lakseproduksjon.  Profunda skal også sertifiseres for  eksport av rogn til en rekke land.

Driftstoperatør Stian Volle i modningshallen på PROFUNDA

Driftstoperatør Stian Volle i modningshallen på PROFUNDA

– Kundene er i første omgang oppdrettsselskap i Norge, men vi jobber med å få på plass eksportlisenser. Det mest omfattende sertifiseringsprogrammet gjelder EU, som har en tidsramme på to år etter klarsignal fra Mattilsynet. Vi håper at alle ønskede  sertifiseringer er på plass i 2024, sier administrerende direktør Nina Santi.

Godt samarbeid med Artec Aqua

AquaGen har samarbeidet tett med totalentreprenør Artec Aqua gjennom hele prosjektet, fra skisse til ferdig prosessanlegg og bygg. Dette er det tredje anlegget som Artec Aqua har vært med på å bygge ut for oss, etter Steigen og Tingvoll. Byggeprosjektet har gått etter planen både tidsmessig og økonomisk. Prosjektet og byggeplassen har vært preget av svært godt samarbeid mellom de involverte partene, i tråd med vår kjerneverdi «Sammen om oppgaven».

Pressekontakt:

Nina Santi
[email protected]  / +47 411 48 138
Administrerende direktør
AquaGen AS

Forfatter

Anne Marie Giil Ness, kommunikasjonssjef

Publisert

02. juli 2022

Endret

30. mai 2023