ILA-virus påvist ved AquaGens anlegg i Steigen

Det er ved rutinemessig prøvetaking under stryking ved landanlegget vårt Bogen i Steigen kommune, påvist ILA-virus i prøve fra én stamfisk.

Det er ved rutinemessig prøvetaking under stryking ved landanlegget vårt Bogen i Steigen kommune, påvist ILA-virus i prøve fra én stamfisk. Det er ikke registrert forøket dødelighet eller kliniske symptomer hos fisk i anlegget. Fra oppstart av årets strykesesong har AquaGen tatt prøver av i overkant av 5000  stamfisk i Bogen, hvorav en med positivt resultat på ILA-virus.

Sporbarhet og rutinemessig prøvetaking sikrer god kontroll på produsert rogn

AquaGen gjennomfører individscreening av all stamfisk som strykes i våre produksjonsanlegg.   Produksjonsrutinene sikrer sporbarhet av rogn tilbake til enkeltindivid av stamfisk. Ved ILAV-påvisning kan vi med sikkerhet skille rogn produsert av dette individet fra rogn av stamfisk som har testet negativt på ILA-virus.

Robust sikringsstruktur begrenser omfanget

Bogen ble i går 17. november båndlagt av Mattilsynet.  I samarbeid med Mattilsynet gjennomfører vi nå nødvendige tiltak for raskest mulig å komme tilbake i produksjon ved anlegget.

Landanlegget i Bogen i Steigen kommune. Foto: AquaGen

Landanlegget i Bogen i Steigen kommune. Foto: AquaGen

Pressekontakter

Knut Røflo

 +47 95123635
Administrerende direktør

Truls Theting
+47 99516543
Produksjonsdirektør

Forfatter

Anne Marie Giil Ness, kommunikasjonssjef

Publisert

18. november 2022

Endret

30. mai 2023