Åpning av nye avdelinger ved AquaGen Profunda

AquaGen avd Profunda ble offisielt åpnet 21.08.2023, som Norges eneste fullsyklus landbaserte rognproduksjonsanlegg. Profunda vil levere biosikker lakserogn av den beste kvalitet året rundt, og planlegger på sikt å eksportere til hele verden.

AquaGen avd Profunda ligger i Barstadvik i Ørsta kommune på Sunnmøre. Dette er et fullsyklus, landbasert anlegg for produksjon av lakserogn, noe som betyr at fisken står hele livet i kar på land, fysisk og smittemessig adskilt fra omgivelsene. Storelva har gjennom tusener av år fordelt løsmasser dannet under siste istid, og gitt grunnlag for en strøm av naturlig renset grunnvann gjennom dalen og ut i fjorden. Det er etablert brønner for ferskt og marint grunnvann som forsyner anlegget med helt rent vann, og Profunda er slik sett unikt i Norge. Den gode tilgangen på rent grunnvann, samt en rekke andre biosikkerhetstiltak, er årsaken til at Profunda kan levere smittefri lakserogn året rundt, og muliggjør eksport av rogn til hele verden.

AquaGen kjøpte Profunda i 2017, og anlegget produserte da stamfisk av laks til andre kunder. Anlegget ble i 2018 utvidet med 2000 m3 karvolum for økt stamfiskkapasitet. I 2020 startet arbeidet med å utvide Profunda til et fullsyklus, landbasert anlegg for rognproduksjon. Det har vært en omfattende prosess med å etablere brønner for ferskt grunnvann og få utvidet konsesjon for ferskvannsuttak. Det har blitt bygget ferskvannsavdeling for stamfisk, strykelinje, rognavdeling, tekniske funksjoner og ny administrasjonsdel. Artec Aqua har vært totalentreprenør for begge byggetrinn, og har levert som avtalt på tid, kvalitet og pris. De første kassene med rogn fra anlegget ble levert til kunde i Norge i mai i år, og siden da har rognbilen kjørt mange turer – AquaGen leverer all rogn i Norge med egne biler og sjåfører. Det er også sendt flere rognleveranser til USA. Profunda-anlegget har kapasitet til å produsere ca 100 millioner rognkorn per år, jevnt fordelt gjennom året.  Profunda vil levere rogn til både sjøbasert og landbasert produksjon, men eksportmarkedet vil bli prioritert når nødvendige tillatelser er på plass.

For å kunne eksportere rogn til hele verden må anlegget få status som et lukket smittefritt segment gjennom Verdens Dyrehelseorganisasjon (WOAH). Dette krever en 2-årig overvåkningsperiode, som vil gå frem til mars 2025. Overvåkningen skal dokumentere at anlegget er smittemessig helt uavhengig av omgivelsene. Ved design og etablering av biosikkerheten i anlegget har vi hatt et meget godt samarbeid med den fremste veterinærkompetansen både i Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Profunda har fått tilført flere årsklasser av vår nyeste genetikk før overvåkningsperioden startet, og anlegget er ikke avhengig av nytt biologisk materiale. Fisken på Profunda har søskengrupper i sjøbasert produksjon, og vi har dermed et svært bredt grunnlag for å utvikle genetikken for matfiskproduksjon under forskjellige produksjonsformer.

Profunda vil styrke AquaGens posisjon som ledende leverandør av den beste laksegenetikken på verdensmarkedet, med spesifikk patogenfri rogn året rundt.

 

Pressekontakt:

Håvard Ramsfjell, Teknisk leder

+47: 997 24 301

Vidar Ulriksen, Statssekretær for fiskeri- og havministeren, holdt åpningstalen og fikk æren av å klippe snoren.

Ordfører i Ørsta kommune, Steinar Åm, holdt en tale under åpningen av Profunda.

Besøkende fra Korea kom som en del av en større delegasjon i samarbeid med Innovasjon Norge.

De 130 besøkende ble delt opp i syv grupper slik at alle fikk en grundig omvisning på anlegget.

De 130 besøkende ble delt opp i syv grupper slik at alle fikk en grundig omvisning på anlegget.

Publisert

21. august 2023

Endret

25. august 2023